חדשות הר"י

החזר הוצאות למתמחים היוצאים להשתלמות

לאחר מאבק ממושך של הר"י: יבוצע החזר כספי למתמחה עבור הרכיבים הבאים - דמי רישום לכנס, הוצאות טיסה, הוצאות לינה והוצאות אחרות. 

לכל החדשות
הודעות ועדכונים

החלטת ועדת מעקב מיום 7.9.2014

מענקי בחינות להתמחות בחו"ל

כל ההודעות
חשוב שתדעו

הבהרה בנוגע למילואים במהלך התמחות

נוכח מבצע "צוק איתן" וגיוס מתמחים רבים לצו 8, אנו מבקשים להבהיר את נוהלי המועצה המדעית בנוגע להיעדרות המותרת במהלך ההתמחות בגין שירות מילואים.

לפרטים נוספים