הודעות ועדכונים

הכרה בחודשי סטאז' למטרת התמחות

פורסם נוהל מעודכן לסטאז' הישיר, התקף לגבי מי שיתחילו סטאז' ביולי 2014.

כל ההודעות
חשוב שתדעו

עדכון נהלים לגבי בחינות סיום התמחות מקצועות על

הקדמת הזכאות להיבחן ושמירת ציון "עובר" בכל אחד מחלקי הבחינה למשך שנתיים.

לפרטים נוספים