חדשות הר"י

תחנת הבדיקה 2015 בהסכם הרופאים

מצורפת פנייתו של ד"ר אידלמן בנושא הנדון

לכל החדשות
הודעות ועדכונים

טקס פרסי עבודות מצטיינות במדעי היסוד לשנת 2014

ב-1.12.2014 התקיים טקס פרסי המועצה המדעית לעבודות המצטיינות במדעי היסוד לשנת 2014.

כל ההודעות
חשוב שתדעו

מענקים לשנת 2015

הגשת בקשות למענקים בגין שנת 2015 – הנחיות ומועדים 

לפרטים נוספים