חדשות הר"י

נחתם הסכם בנושא מיסוי מענקים לרופאים

לאחר מו"מ ממושך ואינטנסיבי, הושג הר"י הסכם המסדיר את נושא מיסוי המענקים בהתאם למתווה שפורסם ושאליו הצטרפו למעלה מ 850- רופאים.

לכל החדשות
הודעות ועדכונים

מתחם חדש לאיתור מחלקות ומשרות פנויות

הר"י והמועצה המדעית שמחים להשיק את האתר החדש לאיתור מחלקות ומשרות פנויות לרופאים מתמחים ומומחים. כניסה לאתר

כל ההודעות
חשוב שתדעו

עדכון נהלים לגבי בחינות סיום התמחות מקצועות על

הקדמת הזכאות להיבחן ושמירת ציון "עובר" בכל אחד מחלקי הבחינה למשך שנתיים.

לפרטים נוספים