עמוד בית
יום ו, 07.10.22
הקשר בין רופאים לחברות הטבק

מאי 2017

 

לבקשת איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל נערך באפריל 2017 דיון במליאת הלשכה לאתיקה בנושא הקשר שבין רופאים לבין תעשיית הטבק.

במסגרת הדיון, הוצגה עמדת האיגוד בדבר המאבק בעישון ונזקיו והוצג הקשר הישיר והברור שבין שימוש במוצרי טבק לבין תחלואה ומוות. ייחודם של מוצרי הטבק בכך ששימוש בהם על פי הוראות היצרן אינו מביא תועלת כלשהי, אלא רק גורם לנזק בריאותי חמור ואף למוות, הן למשתמש עצמו והן לבני אדם בסביבתו.

בדיון הוצגה סקירה של הצעדים שנעשו לאורך השנים במדינת ישראל, בדגש על האמנה הבינלאומית עליה חתומה מדינת ישראל, אי קיומה והצורך בהטמעת עקרונותיה בחקיקה הישראלית. כמו כן, הוצגה פעילות הוועדה לצמצום נזקי העישון, אשר הדו"ח שלה אומץ בהחלטת ממשלה בשנת 2011. הצעות חוק פרטיות שונות הנוגעות למאבק בעישון ונזקיו הוגשו בכנסות האחרונות אך לא קיבלו תמיכה ממשלתית ולכן נפלו.

 

 • האיגוד עמד על חשיבות ההכרה בעקרונות האמנה הבינלאומית בנושא ועל הצורך בהטמעתם בחקיקה בישראל ויישומם. הלשכה לאתיקה מצטרפת לעמדת האיגוד בעניין.

 

סופר בדיון כי דרך הפעולה של תעשיית הטבק בין השנים 1930-1953 הייתה שיתוף של רופאים בפרסומות לסיגריות כדרך פעולה אסטרטגית על מנת לשמר דעת קהל חיובית על עישון, זאת לנוכח הדאגות הגוברות בציבור באשר להשלכות השליליות של עישון על הבריאות. רק בשנת 1954 הבינו חברות הטבק כי השימוש בייצוג הרופא בפרסומות טבק איננו אמין יותר בעיני הציבור, והחלו לזנוח שיטת פעולה זו.  

גם בישראל, עד סוף שנות החמישים של המאה הקודמת, ניתן היה למצוא פרסומות לסיגריות "דובק" בכתב העת של הר"י, "הרפואה", הממליצות להשתמש בסיגריות בעלות "פילטר", דבר אשר עודד צריכת סיגריות וכמובן שלא הפחית תחלואה.

דרך פעולה דומה חוזרת על עצמה בימים אלו במסגרת פרסומים המעודדים שימוש בסיגריות הפועלות בטכניקת חימום ואידוי טבק (כגון "אייקוס" של פיליפ מוריס) וכדומה. לכאורה, מוצגת אלטרנטיבה מזיקה פחות לעישון, אך בפועל, מדובר במוצרים מזיקים וממכרים גם לפי הצהרת היצרן, אשר ימשיכו את הצריכה של מוצרי הטבק ואף יגדילו אותה למעגלי משתמשים חדשים, וכל זאת תוך שכאמור, מדובר במוצרים חסרי כל תועלת המהווים גורם מזיק חמור ביותר.  

כך לדוגמא, ענקית הטבק British American Tobacco ערכה סקר בקרב 105 רופאים באוסטרליה ממנו עולה כי 80% מהם תומכים בשימוש בסיגריה אלקטרונית. מאידך, טענו בהסתדרות הרפואית האוסטרלית כי מחקר זה הוא קולה של תעשיית הטבק ולא קולה של הפרופסיה הרפואית, וכי אין ספק כי לו התוצאות לא היו תומכות בעמדת תעשיית הטבק, הן כלל לא היו מתפרסמות.

סיגריות הפועלות בטכניקות חימום ואידוי טבק אינן חוקיות כיום באוסטרליה, ובעלי מקצוע בתחום הבריאות, לרבות גורמים בהסתדרות הרפואית שם, טוענים כי אין כיום די ראיות המוכיחות כי סיגריות אלו מסייעות בהצלחה למעשנים להפסיק לעשן. למעשה, הטענה היא שסיגריות חדשניות אלו רק ימשכו משתמשים נוספים לחברות הטבק.

פן אחר של גיוס רופאים לצד חברות הטבק בא לידי ביטוי בשימושם כעדים מומחים מטעם חברות הטבק בהליכים משפטיים שונים. במסגרת הדיון הועלו דוגמאות שונות מהעולם של רופאים אשר שימשו כעדים מטעם יצרניות בתעשיית הטבק ואשר העידו כי אין קשר הכרחי בין שימוש במוצרי טבק לבין תחלואה ריאתית וגידולים סרטניים. שישה רופאי אף-אוזן-גרון בארצות הברית העידו בין השנים 2009-2014 לטובתן של חברות טבק שנתבעו על-ידי מעשנים שחלו בסרטן ראש-צוואר. הרופאים, אשר העידו במצטבר בלמעלה מ-50 מקרים בסכומים שהגיעו עד ל-100 אלף דולר למקרה, טענו כי המחלות בהן לקו התובעים לא נגרמו בהכרח מעישון סיגריות, וכי הן יכולות היו להיגרם כתוצאה משלל גורמים סביבתיים – החל מחשיפה לתכשירי ניקוי וכלה במי שטיפת פה.

טענות אבסורדיות אלו הותקפו לא אחת. בדיון צוין כי פרופסור מומחה ברפואת אף-אוזן-גרון אשר חקר את עדויות הרופאים, טוען כי הן נעשו בצורה לא מקצועית, המנוגדת לידוע בספרות הרפואית. לטענתו, תעשיית הטבק מזהה את טובי המומחים שכסף יכול לקנות, מאמנת אותם, ומשתמשת בהם בתביעות מסוג זה.

פרק ד.6 לקוד האתי של הר"י קובע בסעיף א, שכותרתו "הרופא כעד מומחה", כללים אתיים בנושא, וכך גם נייר העמדה של הלשכה לאתיקה בעניין. כללים אלה חלים, אף ביתר שאת, גם על רופא המשמש כעד מומחה בסיטואציה כאמור, בה הוא נותן חוות דעת מקצועית או מעיד בבית המשפט בסוגיות הנוגעות לעישון ונזקיו, בין אם באופן כללי ובין אם בהתייחס למקרה מסוים.

 • לאור כל המפורט לעיל, הלשכה לאתיקה רואה חשיבות רבה בשמירה על העקרונות והכללים האתיים לרופא המשמש כעד מומחה, ותראה בחומרה רבה הפרות של הכללים האתיים הללו לטובת חברות הטבק.

איגוד רופאי בריאות הציבור, יחד עם קואליציה רחבה של החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון בישראל, החוג לרפואת אורחות חיים - איגוד רופאי המשפחה ואיגוד רופאי הילדים פרסם ניירות עמדה רבים ופנה במכתבים לגורמים הרשמיים הרלוונטיים בממשלה ובכנסת, בהם קרא להיאבק בתופעת העישון ולמגר את השימוש במוצרי טבק שונים, בין אם בסיגריות הקונבנציונליות המוכרות ובין אם בסוגי עישון חדשים אשר נכנסו לשוק בשנים האחרונות ביוזמות חברות הטבק.      

על פי סקר של הר"י אשר פורסם בשנת 2016, 8.5% מהרופאים מעשנים. הר"י מזמינה את הרופאים המעשנים להשתתף בקורסי גמילה מעישון המתקיימים במסגרתה.

 • על הרופאים להשתדל לשמור על בריאותם שלהם.
 • הלשכה לאתיקה מחזיקה בעמדה כי לא מתקבל על הדעת שרופאים חלילה ימליצו או יעודדו שימוש כלשהו במוצרי טבק על סוגיהם השונים, וזאת כחלק מהתחייבויותינו האתיות לעשות טוב ולא להזיק.

החברה האמריקנית לרפואת בית החזה קובעת כי יש ניגוד אינטרסים בין פעילות במסגרת החברה לקיום קשרים עם חברות טבק. בהתאם לכך, החברה קבעה הגבלות חמורות על השתתפות בפעילויות הנערכות במסגרתה, כגון פרסום בעיתוני החברה או קיום פעילות ציבורית, אשר חלות על כל חבר שנמצא בקשר עם חברות הטבק. כמו כן החברה דורשת גילוי נאות מכל מי שנמצא בקשר פיננסי או אחר עם חברות טבק.

ההסתדרות הרפואית האמריקנית קבעה כללים למניעת ניגודי עניינים של בעלי תפקידים בה. בין היתר, נקבעו כללים הנוגעים לאיסור על מילוי תפקיד בהסתדרות הרפואית ובחברות בעלות אינטרסים נוגדים, וניתנה הדוגמא המפורשת של חברות טבק, כחברות בעלות מטרה הנוגדת את זו של ההסתדרות הרפואית האמריקנית.

 • עלתה הצעה כי רופאים אשר נבחרו לשמש בתפקידים בהר"י ימנעו מקשר מכל סוג שהוא עם חברות תעשיית הטבק. ההצעה תעלה במסגרת הצעות להחלטות ועידת הר"י הבאה.
   

סיכום עמדת הלשכה לאתיקה:

 • הלשכה לאתיקה מצטרפת לעמדת איגוד רופאי בריאות הציבור ומדגישה את חשיבות ההכרה בעקרונות האמנה הבינלאומית בנושא ואת הצורך בהטמעתם בחקיקה בישראל ויישומם.
 • הלשכה לאתיקה רואה חשיבות רבה בשמירה על העקרונות והכללים האתיים לרופא המשמש כעד מומחה, ותראה בחומרה רבה הפרות של הכללים האתיים הללו לטובת חברות הטבק.
 • הלשכה לאתיקה מעודדת את הרופאים להשתדל לשמור על בריאותם שלהם.
 • הלשכה לאתיקה מחזיקה בעמדה כי לא מתקבל על הדעת שרופאים חלילה ימליצו או יעודדו שימוש כלשהו במוצרי טבק על סוגיהם השונים, וזאת כחלק מההתחייבויות האתיות לעשות טוב ולא להזיק.
 • הלשכה לאתיקה מציעה כי רופאים אשר נבחרו לשמש בתפקידים בהר"י ימנעו מקשר מכל סוג שהוא עם חברות תעשיית הטבק. ההצעה תעלה במסגרת הצעות להחלטות ועידת הר"י הבאה.

מהדורת 2017

האפליקציה של הר"י

האפליקציה שנותנת מענה לצורכי הרופאים והמטופלים

רוצה לדעת מה יש באפליקציה? לחץ/י
הזן/י מספר נייד ותקבל/י הודעת סמס עם קישור להורדת האפליקציה:
הבהרה משפטית: כל נושא המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי. אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם. כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל.
מדיניות פרטיות   תנאי שימוש

כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 קומות 10-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444, פקס: 03-5753303