עמוד בית יום ו, 21.02.20

הגשת מועמדות ליו"ר ומוסדות הר"י

על רופא המבקש להיבחר לתפקיד יו"ר הר"י להגיש את מועמדותו לוועדת הבחירות, בצירוף 25 חתימות של חברים מן המניין התומכים במועמדותו (טופס להגשת מועמדות ליו"ר הר"י), לא יאוחר מ-45 ימים לפני כינוס הוועידה הארצית (דהיינו, עד 8.4.2018). את החומר ניתן להעביר לידי עו"ד מלכה בורו, בפרטים הרשומים מטה.

 

כמו כן, בוועידה נבחרים יו"ר וחברים למוסדות הבאים:

להגשת המועמדות ליו"ר הר"י ומוסדותיה