עמוד בית
יום ו, 24.05.24

משתתפי הוועידה

הוועידה הארצית מורכבת מצירים הנבחרים על-ידי ארגוני הר"י. מספר הצירים הנבחרים לוועידה הארצית הוא לפי מדד של 1:60. כל עודף מספרי מעל 60, העולה על 30, מקנה זכות לציר נוסף. 

חברי הוועד המרכזי וחברי הוועד הפועל משתתפים כצירים בוועידה בזכויות מלאות, למעט מנכ"ל משרד הבריאות או נציגו, מנהל האגף למקצועות רפואיים במשרד הבריאות ונציג מנהלי בתי החולים. 

הוועידה מתנהלת על-ידי נשיאות הוועידה, המוצעת על-ידי יו"ר הר"י מבין חבריה, ומאושרת על-ידי הוועידה. 

להלן התפלגות מספר הצירים לוועידה ה-43 לפי הארגונים, כפי שאושרו על ידי ועדת הבחירות:  

 

ארגון

סה"כ צירים

ארק"ח 148
ארה"מ 110
מאוחדת 4
מכבי 7
הדסה 13
איכילוב 10
לאומית 7
ועד מרכזי 86
ועד פועל 46
סה"כ 431

 

* כולל רופאי תאגידי בריאות
** כולל שכירים ועצמאים