עמוד בית
יום א, 26.05.24

הגשת תיקונים לתקנון והחחלטות הוועידה

 1.  לקראת הוועידה ה-43 של הר"י אנו מזמינים את ציבור הרופאים להגיש הצעות לשינויים בתקנון הר"י וכן הצעות להחלטות ועידה.
 2. חבר הר"י המעוניין להגיש הצעה לשינוי בתקנון ימלא את הטופס, לפי ההנחיות הקבועות על גביו.

  לשאלות והבהרות ניתן לפנות לעו"ד עירית גרובס בטלפון: 03-6100489 או בדואר אלקטרוני (לחצו).
   
 3. כמו כן, הנכם מוזמנים להעלות הצעות להחלטות ועידה בנושאים ראויים לציון או כאלה שלדעתכם טעונים מעורבות ועשייה של הר"י.
 4. את ההצעות להחלטות ועידה ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון.  לשאלות בנדון ניתן לפנות
  לעו"ד בני אבישר בטלפון 03-6100492, דוא"ל
 5. הצעות לשינויי תקנון ולהחלטות ועידה יש להגיש עד ה-31.12.17.