• אתרי הר"י
  • מוסדות הר"י
  • אתיקה
  • התחבר/י

    כניסה לחשבון שלי

עמוד בית יום ב, 21.10.19

נשיאות הוועידה

הוועידה מתנהלת על ידי נשיאות הוועידה, המוצעת על ידי יו"ר הר"י מבין חבריה, ומאושרת על-ידי צירי הוועידה. חבר נשיאות הוועידה אינו רשאי להיבחר לוועדה המתמדת. נשיאות הוועידה פועלת על-פי כללי הנוהל שנקבעו בתקנון הר"י. במקום שאין הוראה בכללי הנוהל, תפעל נשיאות הוועידה על-פי שיקול דעתה ובהכרעת רוב חבריה.