עמוד בית
יום א, 26.05.24

בחירת יו"ר המועצה המדעית

יושב ראש המועצה המדעית עומד בראש מוסדות המועצה המדעית: הנשיאות והוועד הפועל וקובע את סדר יומם. 

יו"ר המועצה המדעית יהיה בעל דרגת פרופסור מן המניין במסלול הרגיל או במסלול הקליני באחת האוניברסיטאות בארץ, בעל תואר מומחה ובעל מוניטין ברפואה. 

יו"ר המועצה המדעית יוצע על-ידי ועדת איתור, שהוקמה כקבוע בסעיף 158 לתקנון הר"י, לצורך גיבוש המלצה לקביעת יו"ר המועצה המדעית של הר"י.

חברי הוועדה כוללים את פרופ' ויזניצר ארנון, פרופ' פלג רוני ופרופ' קריסטל בתיה. יו"ר הר"י והיועץ המשפטי יהיו משקיפים בוועדה, ללא זכות הצבעה.

התאריך האחרון להגשת מועמדות ליו"ר המועצה המדעית היה 14.3.2018.  

ועדת האיתור תגיש למזכירות הר"י את רשימת מועמדיה לתפקיד יו"ר המועצה המדעית, בצירוף המלצותיה ונימוקיה. המלצות אלה יהיו המרכיב המרכזי בשיקולי המזכירות, בבואה להמליץ על המועמד לתפקיד בפני הוועידה.