עמוד בית
יום א, 26.05.24

קול קורא להגשת מועמדות לפרס


ההסתדרות הרפואית בישראל תעניק בוועידתה ה-43, שתיפתח ביום 22.5.18 בת"א, פרסים לחבריה ולידידיה, בין היתר, על הצטיינות, הישגים מקצועיים ועל תרומה מיוחדת לחברה ולרפואה.

מבנה ההצעה
יש להגיש הצעות על גבי טופס מקוון של הגשת מועמדות לפרס הר"י.


ניתן להמליץ על מועמדים לפי הקטגוריות הבאות:

יקיר הר"י
המועמדים: רופאים חברי הר"י
הפרס יוענק למי שפיתח ותרם במשך השנים לרופאי ישראל, להר"י ולפעילותה באופן ישיר או עקיף.
מי שפעל רבות ללא לאות לקידומם המקצועי ולרווחתם של הרופאים בישראל.
מי שהשקיע מזמנו, מרצו ומכישרונו לטובת ציבור הרופאים, גילה מנהיגות והוביל את רופאי ישראל והר"י להישגים
משמעותיים, גילה מסירות למען קידום המקצוע בישראל והיה/הינו חבר הר"י שנים רבות.
פרס בשווי 10,000 ₪.
______________________________

ידידי הר"י
המועמדים: הציבור הרחב. בקטגוריה זו יבחרו 4 מועמדים.
הפרס יוענק למי שפעל ותרם רבות במהלך השנים, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בצורה משמעותית לרופאי ישראל, להר"י ולפעילותה.
מי שפעל לקידום מעמד הרפואה והרופאים בישראל, בנאמנות ובמסירות והביא את הר"י והרופאים להישגים.
פרס בשווי 5,000 ₪.
______________________________

תרומה רפואית מדעית
המועמדים: רופאים חברי הר"י
הפרס יוענק למי שגילה חדשנות, פריצת דרך ו/או תרם תרומה משמעותית, מיוחדת ומרחיקת לכת לרפואה ו/או למחקר בתחום מקצועי מסוים בארץ ובעולם, במחקר הבסיסי ובמחקר הקליני-יישומי.
הפרס: מימון נסיעה לכנס מקצועי בחו"ל, עד לגובה של $2,500.
______________________________

מצוינות בין-אישית
מועמדים: רופאים חברי הר"י
הפרס יוענק למי שנתפס על ידי מטופליו ועמיתיו כבעל אישיות ויחסים בינאישיים יוצאי דופן ובתוך כך גילה אדיבות, מקצועיות, יעילות, מסירות, ממוקדות במטופל, יושר וכבוד הן כלפי עמיתיו והסגל הרפואי והן כלפיי מטופליו ובכך שימש דוגמא ומופת למערכת כולה.
הפרס: מימון נסיעה לכנס מקצועי בחו"ל, עד לגובה של $2,500.
______________________________


תרומה לקהילה
מועמדים: רופאים חברי הר"י
הפרס יוענק למי שפעילותו בתחום הרפואה והבריאות, הביאה לשינוי משמעותי לטובת הקהילה, בארץ ובעולם והביאה בכך לקידום הבריאות ולרווחת הציבור.
מי שגילה יוזמה, מסירות ודבקות במטרה, הפך את התרומה למטרה ראשונה במעלה ובכך שימש ומשמש דוגמא ומופת לציבור הרופאים כולו.
הפרס: מימון נסיעה לכנס מקצועי בחו"ל, עד לגובה של $2,500.
_____________________________


המתמחה המצטיין
מועמדים: רופאים מתמחים חברי הר"י
הפרס נועד לעודד מתמחים למצוינות בתחום המקצועי והחברתי.
הפרס יוענק למתמחה שבלט בתחומו המקצועי ושגילה מצוינות בטיפול במטופליו, ביחסו לעמיתיו ולשאר הסגל
הרפואי ובכך תרם במיוחד לקידום הבריאות, הכבוד למקצוע ולרווחת הציבור והבריאות.
הפרס: מימון נסיעה לכנס מקצועי בחו"ל, עד לגובה של $2,500.
_____________________________


הנחיות להגשת המלצה על מועמדים
הצעות למועמדים יתקבלו על ידי ממליצים בלבד.
יש לפרט בטופס המקוון את פרטי המועמדים וקטגוריית הפרס לה הם מועמדים, בצירוף נימוק מלא ומפורט. ניתן לצרף לבקשה העתקי חומר תיעודי על המועמדים, לרבות: תעודות, תמונות, מכתבים וכדומה.
היקף הפירוט לבקשה יעמוד על מקסימום עמוד A4 ברווח כפול.
מועד אחרון לקבלת ההצעות: 15 במרץ 2018.
לבירור פרטים נוספים, ניתן לפנות לגב' טליה דור [email protected] ,03-6100449