אבטחת איכות וניהול סיכונים

גם הר"י בדעה, כי עיקר צמצום העלויות יבואו על-ידי שיפור תפקודה של מערכת הבריאות ומזעור תקלות.

 

אין מחלוקת, כי ניהול סיכונים ברפואה מהווה חלק אינטגרלי של המערך לאבטחת איכות, וייעודו לזהות ולאתר גורמי סיכון שעלולים להביא לנזק רפואי, הגוררים בעקבותיהם הפסדים כלכליים למטופל ולמערכת.

 

הר"י סבורה, שפגיעה או נזק כתוצאה מטיפול רפואי, דומה לפגיעות הנגרמות במערכות דומות העוסקות בחיי אדם ומתפקדות בתנאי לחץ, כמו בצבא או בתעופה. רובן המכריע של טעויות אלה נובעות מכשלים מערכתיים.

 

מחקרים בתחום אבטחת איכות וניהול סיכונים, מראים כי 95%-85%  מהתקלות במתן הטיפול הרפואי נובעות כתוצאה מכשל מערכתי. לכן יש להתמקד במזעור הכשלים הללו ברמת המערכת47.

 

ניהול הסיכונים פועל  בשני מישורים:

1. לימוד וניתוח של הסיבות שגרמו לאירוע, וכן הפקת לקחים והטמעתם, כדי שמצב כזה לא יישנה בעתיד.

 

2. היערכות להתדיינות משפטית וניהול תביעות על-ידי מערך מנוסה ושלם, המאפשר, במקרים רבים, קיצור התהליך והגעה לפשרה. נושא זה אינו מוקד התעניינותנו כאן.

 

כיום אין חולק על כך, שניהול סיכונים הוא חלק ממערך אבטחת איכות ושיפור הטיפול הרפואי.

 

מערך ניהול הסיכונים מושתת על עיקרון יסוד, המעודד את המערכת לגילוי התקלות, בחינתן ומניעת הישנותן בעתיד. הגילוי המבוקש ייעשה אך ורק בצורת הקפדה על הפרדה מוחלטת בין הדיווח ולימוד האירוע, לבין נקיטת אמצעי משמעת כנגד המדווחים או המעורבים.

הדרך היחידה למנוע ניצול לרעה של המידע, היא למנוע את העברתו לגורמים המטפלים במשמעת, או לגורמים אחרים שבכוחם להשפיע על עתידו המקצועי של הרופא. יש לזכור, כי מערך של ניהול סיכונים תלוי בשיתוף פעולה מלא של נותני השירותים וכי יש בכך לשפר את הטיפול הרפואי, באמונם במערכת ובנכונותם לדווח. מערכת כפייתית לא תעודד את הרופאים לחשיפת פרטים אשר לא היו נחשפים לולא מערך ניהול הסיכונים (שזהו לב ליבו של קיום פעילות ניהול סיכונים). ראוי לשים לב שעצם הדיווח נוגד את הטבע האנושי, שכן גם ללא סכנה של נקיטת אמצעי משמעת, אדם איננו שש להודות בטעויותיו.

 

כאמור, מטרת מערכת ניהול הסיכונים הינה טיפול שוטף ושיפור מערכתי. ראוי לציין, כי לצד מערך זה, ימשיך לפעול המסלול המשמעתי, אשר תפקידו לברר תפקוד פרטני של רופאים ולעקור מן השורש תופעות לא רצויות.

 

כאמונים על שמירת רמת רפואה גבוהה ואיכות נותני השירותים, אנו סבורים כי רופא שעבר עבירת משמעת, ראוי שעניינו יוברר, ובמידת הצורך יינקטו כלפיו סנקציות. אולם יש לשמור בקפידה על הגבול בין תחום המשמעת, לבין תחום שיפור איכות המערכת, ולבין תחום דיני הנזיקין. מתן דגש והבלטת פעילות עונשין והרתעה, יביאו בין השאר לחיזוקה ולהתפשטותה של רפואה מתגוננת, שאין בינה ובין רפואה איכותית ולא כלום.

 

המאמץ הרב המושקע בשנים האחרונות בהקמתן של מערכות לשיפור איכות, ופעילות ניהול הסיכונים המתקיימת לצידן ובתוכן, הביאו להיווצרותם של נוהלי עבודה תקינים, ולהקפדה עליה נדרשים הרופאים בעבודתם.

 

_________________________________

47. Deming WE. Out of Crisis. Cambridge, MA: MIT Press, 1986:3 

 
הבהרה משפטית: כל נושא המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי. אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303