עמוד בית
Sat, 04.07.20

דצמבר 2016


דבר העורך
תא"ל ד"ר דודו דגן
גיליון דצמבר 2016 הוא השלישי המתפרסם בחציון האחרון, מאז שובו של כתב העת “הרפואה הצבאית״ להוצאתו לאור כסדרו. מערכת העיתון חווה את המשוב של תחייה מדעית מכל היחידות והענפים בחיל, עם ריבוי המחקר, הכתיבה והשאיפה לשיתוף ולפרסום, וכגאוות יחידה - רצון להתבלט ולהגיע לדפי ה־ JIMM.
סקירות
סרן נטע גרי־גולומב, סגן ראובן הבר, סא"ל יובל חלד, סרן ברליז ויזנגרין, אל"מ רם שגיא
היפותרמיה היא מצב של ירידה בטמפרטורת הליבה אל מתחת ל־ 35 מעלות צלזיוס.
היפותרמיה אמנם מסווגת ל־ 3 דרגות חומרה: קלה, בינונית וקשה, אך לפי ההוראות הרפואיות
בצה"ל, בכל מקרה של היפותרמיה ההנחיה היא פינוי למרכז רפואי. מתוך התמודדותם של
המטפלים הבכירים בשטח, עלה הצורך לבחון את התאמתן של הוראות אלה במקרים של
היפותרמיה קלה.
לשם כך נערך סקר ספרות שהתמקד בהבדלים בין סיבוכי ההיפותרמיה לפי דרגות החומרה,
בדגש על סיבוכי המערכת הקרדיו־וסקולרית. נבדקו גם דיווחים בנוגע לסיבוכיה של
היפותרמיה יטרוגנית, המופיעה עקב מגוון מצבים רפואיים.
לפי המידע הקיים, הסיבוכים מסכני החיים הנצפים בהיפותרמיה מתרחשים בדרגות חומרה
בינונית וקשה. השינויים האלקטרוקרדיוגרפיים, כגון PVT's והארכת מקטע QTc , הנצפים
לעתים גם במצבי היפותרמיה קלה, לא הוכחו מדעית כמסכני חיים. היפותרמיה קלה אף לא
גרמה סיבוכי־יתר בחולים שטופלו בהיפותרמיה באופן יטרוגני.
לנוכח ההבדל הניכר בין היפותרמיה קלה להיפותרמיה בינונית וקשה, מבחינת הסיבוכים
הנצפים, וכן בשל העובדה כי המידע הנוגע להיפותרמיה מקרית בקרב אוכלוסיה צעירה
ובריאה הוא מוגבל, מומלץ לחדד את המעקב אחר מקרים אלה בצה"ל ולתקף את ההוראות
הקיימות במידת הצורך.
רעיה מדר, לימור אהרונסון־דניאל, יגאל פלכט, ברוריה עדיני
חומרי לוחמה כימיים )חל"ך( מהווים מרכיב של נשק להשמדה המונית. למצער, לאורך המאה
העשרים הוכח הלכה למעשה כי ברתימתם לפעולות מלחמתיות, חומרים אלה הם בעלי
יכולת הרסנית בקנה מידה עצום, עד כדי רצח עם. לאורך מאה השנים האחרונות פותחו
חומרי הלחימה הכימיים, והאיום מפניהם גבר הן במִתארים מלחמתיים והן בפעילות טרור.
עדויות ואף הוכחות לשימוש קטלני בחומרי לחימה כימיים ולפגיעות המוניות התקבלו
מאזורי קרבות בסוריה, שם ניטשת בשנים האחרונות מלחמת אזרחים.
על רקע זה, ואף שהסבירות שצוותי בתי החולים יידרשו להגיב לאירועים כימיים היא נמוכה
ביותר, נדרשת היערכות של בתי החולים להתמודדות יעילה עם אירועי חל"ך, ומצופה
מהצוותים לשמר רמת כשירות גבוהה להבטחת טיפול מיטבי בשעת הצורך.
ניהול מוצלח של טיפול באירוע חל"ך הוא משתנה התלוי במהירות מתן הטיפול הרפואי
וכן ביכולתו של הצוות הרפואי בשטח לפעול באורח מושכל. לפיכך, גובשו שיטות הכשרה
מגוונות להדרכת צוותים רפואיים וסיעודיים למתארי חירום. אלא שהדעות ביחס לאסטרטגיית
ההוראה המיטבית והשפעתה על שימור הידע עדיין חלוקות. בחינת יעילות ההכשרות כרוכה
במגוון אתגרים, הנובעים בין השאר מהעובדה שצוותי בתי החולים נדרשים להיות בקיאים
במבחר גדול של סוגי ידע, לרבות מאפייני החומרים, מנגנוני פעולתם, אמצעי מיגון, סימנים
ותסמינים של החשופים, תהליכי טיהור ועקרונות הטיפול הרפואי. ביצוע הערכה של שיטות
ההכשרה בזמן אמת אף היא אתגר בפני עצמו.
מכאן נובעת החיוניות המיוחדת בגיבוש מדיניות מובנית למתארי חירום הכוללת מרכיבים של
הדרכה, תרגול והערכה, המבוססים על שיפור מתמיד של ביצועים. במאמר זה תיסקר הערכת
השיטות הקיימות להכשרת צוותים בבתי חולים.
פרשיות חולה
סרן אינה ליפניצקי, רס"ן גנאדי מיינשלוס, רס"ן אבי גלעד, אל"מ רם שגיא, רס"ן ליאור פלוט
אישה צעירה בת 34 בשירות קבע הגיעה למרכז רפואי בשל אבחנה של דלקת ריאות
שאינה מגיבה לטיפול אנטיביוטי. בדיקות דימות שבוצעו לה במחלקה לרפואה דחופה
הדגימו מורסה הממוקמת באונה העליונה של הריאה הימנית. עקב החמרה במצבה, החולה
אושפזה במחלקה פנימית למשך 10 ימים וטופלה במשלב אנטיביוטי. CT של בית החזה
הדגים ממצא של קוויטציה באונה העליונה של ריאה ימין, המאופיינת בשוליים משוננים
ובממצאים עוטפים בדמות Ground glass . במאמר זה יתואר המקרה הרפואי ויידונו הגורמים
האפשריים, הגישה האבחנתית והאפשרויות הטיפוליות במורסה ריאתית, וזאת מתוך
סקירת ספרות שביצעו המחברים לשם כך.
סא"ל ברק גורדון, רס"ן טל ימיני, סא"ל (מיל') שלומי מטצקי, אל"מ (מיל') גיל הירשהורן
טייס קרב בן 48 התייצב ביחידה לרפואה אווירית ודיווח על ממצא של טכיקרדיה חדרית לא־ממושכת במבחן מאמץ שבוצע עקב כאבי בטן. הטייס קורקע ובוצע בירור מעמיק שכלל טומוגרפיה מחשבית של העורקים הכליליים, בדיקת הולטר של קצב הלב, בדיקת MRI של הלב, וייעוץ קרדיולוג. בבדיקת MRI נמצאה רקמת צלקת קטנה. כל שאר הבדיקות נמצאו תקינות. כעבור שישה חודשים, אקוקרדיוגרפיה של הלב במאמץ נמצאה תקינה, בדיקת הולטר קצב הלב פורשה כתקינה, ובבדיקת MRI נמצאה רקמת הצלקת הקטנה. ועדת מומחים התכנסה ביחידה לרפואה אווירית, ולאחר דיונים הוחלט כי הטייס יאושר לטיסה רק במטוסים שאינם עתירי ביצועים. בפרשת החולה שלהלן יתוארו השיקולים התעופתיים
והספרות הרפואית, לרבות המדיניות הרלוונטית של גופי רפואה תעופתית בעולם.
כנסים
סא"ל (במיל') שלמה משה
כנס PREMUS 2016 עסק בתחלואת שריר ושלד ממקור תעסוקתי. הכנס מתקיים אחת לשלוש שנים, בחסות האיגוד העולמי לרפואה תעסוקתית (ICOH - International Occupational Health) והוועדה המדעית של ארגון ה־ PREMUS. כ־ 400 משתתפים נכחו השנה בכנס, שהתקיים בטורונטו קנדה
רס״ן נירית יבנאי
הכנס השנתי ה־ 12 למחקר ברפואה צבאית התארח זו הפעם השנייה במוזיאון בית הגדודים במושב אביחיל. הכנס מהווה במה מרכזית להצגת עבודות מחקר במגוון תחומים ברפואה הצבאית, ומוזמנים אליו סגל חיל הרפואה מכל המערכים המקצועיים וחוקרים עמיתים מהתעשייה ומהמוסדות האקדמיים. השנה נערך הכנס גם בסימן חילופי תפקיד ראש ענף אקדמיה. יו״ר הכנס, ראש ענף אקדמיה הנכנס, סא״ל ד״ר עדי לייבה, פרס את משנתו וקרא לסגל הצעיר להשתלב במחקר הרפואי.
Legal Disclaimer: The information contained in this website is provided for informational purposes only, and should not be construed as legal or medical advice on any matter.
The IMA is not responsible for and expressly disclaims liability for damages of any kind arising from the use of or reliance on information contained within the site.
© All rights to information on this site are reserved and are the property of the Israeli Medical Association. Privacy policy

2 Twin Towers, 35 Jabotinsky, POB 3566, Ramat Gan 5213604 Israel