ועדת חריגים

מצ"ב הנחיות לפניה לוועדת חריגים וכן הטפסים הנדרשים לפעילותה: 

 

בכל שאלה ניתן לפנות למרכזת ועדת חריגים בהר"י, עו"ד מלכה בורו.
מס' הטלפון: 03-6100523 או 03-6100440 או לנייד 054-7888462.
או באמצעות המייל