הוראות בזמן צעדים ארגוניים

ההוראות המפורטות במסמך זה כפופות לשיקול דעת רפואי. אנו עושים הכל על מנת שמטופלים לא ייפגעו מהצעדים הארגוניים שניאלץ לנקוט.

באם מצא הרופא כי הטיפול במטופל הוא דחוף ואיננו סובל דיחוי חייב הרופא לטפל בו.

כל מטופל המגיע לחדר מיון זכאי להיבדק על ידי רופא, המשך הטיפול יהא על פי שיקול דעתו של הרופא בחדר מיון.

במקרה ומסיבות כלשהן לא ניתן להעניק טיפול מסוים במסגרת מוסד רפואי אחד יש להפנות את המטופל להמשך טיפול במוסד רפואי אחר.

בכל שאלה או אי בהירות יש לפנות לוועדת החריגים בביה"ח או לוועדת החריגים בהר"י
בטל: 523\03-6100440