MD וויץ לימה

1946 - 2001
נולדה בוילנה, ליטא. למדה רפואה בקובנה, שם הכירה את בעלה.
ב-1973 עלו ארצה עם בתם שולה ובארץ נולדה בתה השניה, רותי.
עבדה כרופאת משפחה ובהמשך התמחתה באנדוקרינולוגיה ועבדה כאנדוקרינולוגית ובבקרה בקופת חולים כללית. בת 55 במותה.
הותירה בן זוג ושתי בנות.

נר זכרון

הדליקו נר זכרון

מילים לזכרם

הוסיפו מילים לזכרו/ה