הדליקו נר זכרון לרופאים שנפלו במערכות ישראל ופעולות האיבה

ההסתדרות הרפואית בישראל מרכינה ראשה לזכר הנופלים במערכות ישראל ופעולות האיבה. הר"י משתתפת בצער המשפחות, ומזמינה את כל הרופאים להדליק נר זכרון לעמיתי המקצוע.

3569 נרות הודלקו עד עכשיו