MD גרוטו אלכסנדר

1902 - 1987
נולד בטרנאווה צ'כוסלובקיה בשנת 1902.

למד רפואה באוניברסיטת פראג וסיים בשנת 1928.

בתום למודיו עבד כרופא בבית חולים בפראג וכן בעיר קוקווה.

היה פעיל בתנועה הציונית בצ'כוסלובקיה.

עלה לארץ ישראל בשנת 1939 בה שימש כנוטר וכתועמלן רפואי בבית חרושת צורי לתרופות.

שירת כרופא משפחה בעיר מגוריו פתח תקוה משנת 1941 ועד לפטירתו בגיל 84.

הצטיין במסירות אין קץ לחוליו ובהקפדה על התעדכנות רציפה בחידושי הרפואה.

נר זכרון

נר זיכרון הודלק על ידי מעריץ אלמוני בתאריך 06.08.2010
ד"ר א. גרוטו היה אחד הרופאים מהטובים ביותר בפתח-תקווה. היה מאוד מסור לחולים, עבד לילות כימים,רץ לביקורי בית בלילות. היה מאבחן מצוין.כל הפציינטים שלו זוכרים אותו מאוד לטובה.
נר זיכרון הודלק על ידי אלמוני בתאריך 20.02.2012 ד״ר גרוטו אלכסנדר היה מראשוני הרופאים שיידע לאבחן את חוליו בעזרת מישוש ובדיקה ויזואלית וללא אמצעים טכניים הקיימים היום.
היה אדם טוב,שליו וזקוף קומה שיידע להקשיב ולקבל את אמונם של חוליו.
היה ציוני נלהב ופעיל שתרם רבות.
נר זיכרון הודלק על ידי יעקב בתאריך 08.08.2013 עד היום אימי המתקרבת לגיל 90 מעריצה ומזכירה את דר' גרוטו כרופא מעולה וכאדם
נר זיכרון הודלק על ידי ירון אברהם גרינברג בתאריך 13.11.2015 יהי זכרו ברוך
נר זיכרון הודלק על ידי יהודה טלישבסקי בתאריך 03.04.2020 גם אימי דבורה ז"ל טופלה בשנות ה40 ע"י ד"ר גרוטו שמשרדו היה בר"ח רוטשליד 80
נר זיכרון הודלק על ידי נתן א בתאריך 07.06.2020 דר גרוטו עזר לאימי זל בהגשת התביעה לפיצוי מהגרמנים
נר זיכרון הודלק על ידי אהרון פינקלשטיין בתאריך 25.10.2021 ד"ר גרוטו רופאה המסור של סבתי הגב' פאולה רומנקביץ ז"ל. הגב' פאולה רומנקביץ ז"ל . יהי זכרו ברוך.

הדליקו נר זכרון

מילים לזכרם

ד״ר גרוטו אלכסנדר רופא משכמו ומעלה  /  אלמוני

22:31 20.02.2012

ד״ר גרוטו היווה דוגמא במסירותו לחולים ולמקצוע.
ייזכר בזקיפות קומתו ותעצומות נפשו.
אדם טוב לב שיידע גם להקשיב לחוליו,
יידע לאבחן מחלות באמצעות מישוש ובדיקה ויזואלית
וללא עזרת כל האמצעים הטכנולוגים הקיימים היום.

הוסיפו מילים לזכרו/ה