md פרת-פרמסלא מאיר יעקב

1904 - 1972
יליד אמסטרדם.

בוגר הפקולטה לרפואה באוניברסיטת אמסטרדם.

ירש את הפרקטיקה הרחבה של אביו, הרופא שמעיה פרמסלא (Semaja Premsela).

כמו אביו היה רופא משפחה בחוגים רחבים, ורופא בית במוסדות הקהילה היהודית.

ד"ר מאיר פרמסלא (לימים שינה את שמו ל"פרת" Perath) ורעיתו אדלה/דליה היו פעילים בתנועת הנוער הציונית באמסטרדם. המשפחה עלתה לפלסטינה (דאז) בדצמבר 1939, והתגוררה בבת ים ובבית הכרם בירושלים.

ד"ר פרת עבד כרופא מתנדב בהדסה, ירושלים, עד שקיבל היתר עבודה מטעם ממשלת המנדט ב 1943.

הצטרף לשרותי הרפואה לבתי הספר אשר הדסה ארגנה באותן השנים, בהנהלת מ. ברכיהו. במשך כמה שנים היה חבר מערכת עיתון ההסתדרות הרפואית 'מכתב לחבר'.

למאיר פרת היתה השכלה רחבה במדעי היהדות, הלשון העברית ותולדות עם ישראל. הוא פרסם מאמרים וכתבות בנושאים אלה בעיתונות היומית, והיה כתב קבוע של עיתוני הקהילה היהודית בהולנד, וכן של החברה המלכותית ההולנדית לחקר המזרח העתיק Ex Oriente Lux.

מסוף מלחמת העולם ואילך היה ביתם של מאיר ודליה פרת בבית הכרם, בית ועד לחכמים, ואכסניה נדיבה לעולים מהולנד לישראל.

ד"ר פרת פרש מעבודתו בהדסה ב-1968. הוא נפטר בירושלים בשנת 1972 והוא בן 68.

לקט ממאמריו בעתונות ההולנדית התפרסם ב-1975 בספר 'בין ירושלים לאמסטרדם' [Tussen Jeruzalem en Amsterdam].
קובץ מחקרים מטעם המכון לחקר יהדות הולנד (מכון דינור, האונ' העברית) מוקדש לזכרו.
1962 בחצר ביתו בבית הכרם ירושלים

נר זכרון

נר זיכרון הודלק על ידי רויטל שאומברג שפרן בתאריך 02.07.2022 שיבולתו

הדליקו נר זכרון

מילים לזכרם

הוסיפו מילים לזכרו/ה