דוקטור פריש יובף

1904 - 1961

נר זכרון

הדליקו נר זכרון

מילים לזכרם

הוסיפו מילים לזכרו/ה