ד"ר ד"ר מירוז עמוס

1936 - 2021
רופא בחסד
נשמה טובה, אחד בדורו

נר זכרון

הדליקו נר זכרון

מילים לזכרם

הוסיפו מילים לזכרו/ה