דר' גוטלויב לזרו

1936 - 2010
דר' לזרו גוטלויב, יליד ארגנטינה, מראשוני הנפרולוגים בישראל ומהאבות המייסדים של המקצוע בישראל.
למד נפרולוגיה מפרפ. אמבוז'ה בפריס.
מדען וחוקר בעל שם בין לאומי המצוטט עוד בימים אלה. אחד ממייסדי התורה של הדיאליזה הצפקית.
רשם עבודות פורצות דרך בתחום הנפרולוגוה ופיזיולוגיה של קרום הצפק.
אב אוהב ואהוב ובעל נפלא.
יחסר לכולנו מאוד.

נר זכרון

הדליקו נר זכרון

מילים לזכרם

הוסיפו מילים לזכרו/ה