MD דר׳ חפץ זמיף

1948 - 2020
יליד ישראל
בוגר בית הספר לרפואה בירושלים
התמחות הרפואה פנימית במרכז הרפואי שיבא
רופא משפחה אהוב ומוערך
בעל ואב משפחה אהוב

נר זכרון

הדליקו נר זכרון

מילים לזכרם

הוסיפו מילים לזכרו/ה