MD דר׳ פרידלר אלכסנדר

1909 - 1976
דר׳ פרידלר נולד בטרנסילבניה בעיר Marosvasarhely . בהולדתו המקום היה חלק מן הממלכה ההונגרית אך לאחר מלחמת העולם הראשונה עברה לרומניה
דר ׳ פרידלר למד רפואה בפריס והשלים את לימודיו בנפולי
הוא גוייס לצבא הרומני כקצין רפואה
כאשר הצבא הונגרי פלש לטרנסילבניה עלה בידור לתפוס את הרכבת האחרונה כדי להצטרף למשפחתו
עד מהרה ריכזו את יהודיי העיר בגיטו ( בית חרושת ללבנים בפאתי העיר) הוא ניסה לפעול משם כדי לטפל היהודים יחולים
הוא נשלח לאושויץ ועבד במחלה הריכוז כנגר וכסנגור ובהמשך בבית החולים הבונה כרופא
שם החלה ההשתלמות ברדיו לוגיה.
בתום המלחמה שב לעיר הולדתו
רעיתו , בנו הקט אחותו ואביו לא שבו.
לאחר שובו עבד בבית החולים האוניברסיטאי בעיר ובפרקטיקה מהבית רצונו לעלות ארצה - הורחק מהמשרה האקדמית ועבד כרופא בהית חרושת לעור
אחרי המתנה של כשבע שנים נוצר למשפחה לעלות ארצה
דר פרידלר עבד כרופא פרטי וכרופא עצמי אחת בשירות כמה קופות חולים הן כרופא פנימי והן כרנטגנולןג והיה מקובל מאד בבני ברק
הוא דיבר באורח רהוט שש שפות . היה חבר בתא נורדאו של בני ברית . היה איש נעים הליכות מלא אנרגיה .

נר זכרון

הדליקו נר זכרון

מילים לזכרם

הוסיפו מילים לזכרו/ה