דוקטור ד"ר קנדה שמואל יוסף

1912 - 1986

נר זכרון

הדליקו נר זכרון

מילים לזכרם

הוסיפו מילים לזכרו/ה