MD קרייזלר בלומה

1925 - 1969
בוגרת ביהס לרפואה בז'נבה, שוויצריה. התמחות ברפואה פנימית ובקרדיולוגיה בבית חולים תל השומר. סגנית מנהל המכון הקרדיולוגי

נר זכרון

הדליקו נר זכרון

מילים לזכרם

הוסיפו מילים לזכרו/ה