MD כהן יהודה

1939 - 1966
למד רפואה בירושלים. התגייס לגדוד הדרוזי כרופא גדודי. נהרג כחודש אחרי גיוסו.

נר זכרון

נר זיכרון הודלק על ידי דורית ויסברג קצב בתאריך 04.05.2022 היה הבעל הראשון של אמא שלי, ואביה של אחותי.

הדליקו נר זכרון

מילים לזכרם

הוסיפו מילים לזכרו/ה