MD קדרון עמוס

1961 - 2016
יליד ת"א. בוגר ביה"ס היסודי ברנדייס בהרצליה ותיכון חדש בת"א. סיים תואר ברפואה באוניבסיטה העברית ובי"ח הדסה בירושלים והתמחות באורטופדיה בבי"ח קפלן ברחובות. השתלם ברפואת ספורט בשיקגו ארה"ב ועם חזרתו ארצה הצטרף ליחידה לרפואת ספורט בבי"ח השרון בה שימש כסגן מנהל היחידה. בשנים מאוחרות יותר עבד בקהילה כיועץ אורטופדי. היה אהוד מאד על חוליו ומוערך על ידי חבריו למקצוע. איש משפחה,
אציל ואדם.

נר זכרון

הדליקו נר זכרון

מילים לזכרם

הוסיפו מילים לזכרו/ה