MD ויור אליהו

1916 - 2000
ד"ר אליהו ויור נולד בעיר לידס שבאנגליה שם גם סיים לימודי רפואה. שירת בצבא הבריטי כרופא בגדוד קומנדו סיטי אוף לונדון יומנרי(ראף ריידרס) ובבלק ווטש גדוד סקוטי. קיבל צל"ש ממלך אנגליה והשתתף בפלישה לצפון אפריקה, סיציליה ולחם באיטליה לרבות בקרב במונטה קסינו.
בארץ התנדב במלחמת הקוממיות ושירת כרופא גדוד 54 ושועלי שמשון בגבעתי והשתתף בקרבות מול המצרים. היה מפקד בית חולים שדה 544 ובמלחמת קדש (סיני) היה קצין פינוי החזית. פתח את מחלקת הילדים בתל-השומר ואחר-כך היה במשך 30 שנה מנהל מחלקת הילדים בב"ח אסף הרופא. בשנות החמישים טיפל ברוב הילדים שחלו בפוליו וכתב כ-20 מאמרים.
עם צוות המחלקה 30 באסף-הרופא
אבא עם בן גוריון בבית החולים
אבא ואמא, תמונת חתונה.

נר זכרון

הדליקו נר זכרון

מילים לזכרם

הוסיפו מילים לזכרו/ה