MD לוינסון קורט

1901 - 1983
נולד בברלין גרמניה וסיים את לימודי הרפואה בפרייבורג. את ההתמחות בגיניקולוגיה עשה בברלין ושם גם עבד בבית חולים. בסוף שנת 1935 הגיע לארץ וקיבל רישיון עבודה כרופא אך חזר לגרמניה בגלל שלא היה לו סרטיפיקט לשהות בפלשתינה. בתקופת הגזירות כנגד היהודים בגרמניה ישב שנה בבית סוהר, כי טיפל בנשים גרמניות. מיד בצאתו מן המאסר בשנת 1939 ברח מגרמניה והגיע לארץ ישראל.
התיישב במושבה רחובות ופיתח פרקטיקה רפואית ענפה לתושבים היהודים והערבים שבסביבה. בתקופה הסוערת של סוף המנדט הבריטי שימש בהסתר כרופא של האצ"ל ברחובות. מלבד תרומתו כרופא היה ד"ר לוינסון מוזיקאי ופסנתרן מחונן. ביתו היה מקום מפגש לנגנים רבים, רובם חובבים שניגנו להנאתם מדי שבוע. היה הרוח החיה באגודה הרחובותית למוזיקה קאמרית, שאירגנה קונצרטים לקהל ברחובות.
זכה לתואר יקיר רחובות

נר זכרון

הדליקו נר זכרון

מילים לזכרם

הוסיפו מילים לזכרו/ה