רפואה פנימית פורת (פרוינד) שמעון

1893 - 1970
היה רופא משפחה נאמן אהוב על כל מכריו והחולים בהם טיפל.
עד היום מזכירים וזוכרים אותו ומדברים על הרופא והאדם שאין היום כבר שכמותו.
התנדב ב"הגנה" ב"מגן דוד אדום" במועדון העיוור בחדרה ועוד.
היה בעל מסור ונאמן ואבא יחיד ומיוחד.

נר זכרון

הדליקו נר זכרון

מילים לזכרם

הוסיפו מילים לזכרו/ה