רפואה דחופה - מסלול ילדים

 • תואר מומחה ברפואת ילדים;

  30 חודשים, מהם –

  21 חודשים במחלקה לרפואה דחופה המיועדת לטיפול בילדים 
  +
  3 חודשים
   במחלקה לרפואה דחופה 
  +
  3 חודשים במחלקה לכירורגית ילדים 
  +
  3 חודשים
   במחלקת הרדמה או מחלקת טיפול נמרץ ילדים

  לרפואה דחופה מסלול על

  לרפואה דחופה מסלול בסיס
   

 • סילבוס רפואה דחופה ילדים 2013 גרסה 1.4, נכנס לתוקף מיום 01.11.2022 עבור מתמחים שהחלו התמחות החל מיום זה.


  סילבוסים ישנים:

  סילבוס ברפואה דחופה ילדים 2013, גרסה 1.2

  סילבוס ברפואה דחופה ילדים 2013, גרסה 1.1

  סילבוס ברפואה דחופה ילדים 2013, גרסה 1.3 נכנס לתוקף מיום 01.01.2020 עבור מתמחים שהחלו התמחות החל מיום זה.  

 • להלן רשימת קורסי חובה שעל המתמחה לבצע במהלך תקופת התמחות העל או במהלך ששת החודשים שקדמו לתאריך התחלת התמחות העל:
   

  • ACLS
  • ATLS
  • APLS/PALS
  • קורס בטיחות בסדציה ילדים
  • קורס סימולציה

   

  ** מומלץ לבצע קורס US

   

  חשוב להדגיש שהקורסים לעיל מופיעים בסילבוס ההתמחות ברפואה דחופה ילדים והם מרכיב חובה בהתמחות ומחויבים לצורך קבלת תואר מומחה ברפואת דחופה במסלול למומחים ברפואת ילדים.

   

  את הקורסים יש לבצע אך ורק במקומות שהוכרו ע"י המועצה המדעית, לאחר בחינת תכני הקורסים והמדריכים בהם.

   

  את האישורים על ביצוע הקורסים יש להגיש עם האישורים הנדרשים לקבלת תואר המומחה.

   

 • במהלך הרוטציה ברפואה דחופה מבוגרים המתמחה יתנסה בעבודה בשטח טרום בית החולים ויבצע שמונה משמרות בניידת טיפול נמרץ של מד"א.

  על המתמחה להשתתף השתתפות מלאה ב-6 ימי סימולציה לאורך ההתמחות במעבדת סימולציה במסגרת התוכנית הארצית של החוג לרפואה דחופה ילדים.

  על המתמחה להשתתף בקביעות בכל תקופת התמחותו בביקורים המודרכים במחלקה, בפגישות הסגל המחלקתיות והבין מחלקתיות ובפגישות הקליניות, לפי הוראות המנהל.

  ביצוע קורסי ההכשרה הבאים במהלך תקופת התמחות העל או במהלך ששת החודשים שקדמו לתאריך התחלת התמחות העל: קורס סדציה, קורס החייאה מתקדמת בילדים (PALS/APLS), קורס החייאה במבוגרים (ACLS) וטראומה (ATLS).

  במסגרת הרוטציה בכירורגית ילדים, על המתמחה להיות חודש וחצי ביחידת טראומה, ולהחתים את מנהל יחידת הטראומה, בנוסף לחתימתו של מנהל מחלקת כירורגית ילדים.