חיפוש מתקדם

דור אלון ואלונית


הנחות ייחודיות לעמיתי "יחד" בתחנות דור אלון ובאלונית
 

0.2% הנחה
בתחנות דור אלון, בנוסף להנחות הקיימות במשאבות.
לתשומת ליבכם - בתאריך ה 1.9.18 גובה ההנחה ישתנה ל 0.2% 
לרשימת תחנות הדלק המעניקות הנחה >>

4% הנחה
בחנויות הנוחות אלונית.
לתשומת ליבכם - בתאריך ה 1.9.18 גובה ההנחה ישתנה ל 4%
להטבות ומבצעים חודשיים >>
לרשימת חנויות הנוחות המעניקות הנחות >>תחנות דור אלון: ההנחות בדלק הינן בנוסף להנחה הקיימת בתחנה ותוענק במעמד חיוב כרטיס אשראי ''יחד''.
ללא כפל הטבות מועדונים. חובה להעביר כרטיס אשראי ''יחד'' בתחילת התדלוק. הזכויות לשינוים שמורה. ט.ל.ח

חנויות הנוחות אלונית: הרוכשים באמצעות כרטיס אשראי מועדון יחד יקבלו הנחה קבועה בחנויות הנוחות "אלונית" המפורטות ברשימה להלן בלבד, של 5% מערך העסקה, במעמד החיוב. לא תינתן הנחה במכונות אוטומטיות מכל סוג שהוא, על סכומים שנגבים בגין פקדון, בגין רכישת סיגריות, מכשירי טלפון סלולאריים וביצוע תשלומים לצד ג' ו/או שירותי טעינה ואחרים עבור צג ג' (כגון: טעינה סלולארית, כרטיסי SIM, טעינת כרטיסי חניה, תשלומים הנגבים עבור כביש 6, מכירת כרטיסי הגרלות למיניהם ושירותים נוספים).
ההנחות יינתנו במעמד החיוב ויופיעו בשורה נפרדת בהודעת החיוב. ההנחה תינתן במעמד החיוב. רכישות שבוצעו בסמוך למועד החיוב החודשי של כרטיס המועדון יזוכו בגין ההנחה בחודש העוקב. למען הסר ספק, ההנחה אינה תקפה בחנויות מסוג "סופר אלונית" או "אלונית נטו" או "אלונית במושב" או "אלונית בקיבוץ. מובהר כי לא יהיו כפל הנחות ו/או הטבות מועדונים אחרים. הזכות לשינויים שמורה.