חיפוש מתקדם
מבצעי הרגע האחרון
תיירות
תרבות ופנאי

דור אלון ואלונית


הנחות ייחודיות לעמיתי "יחד" בתחנות דור אלון ובאלונית
 

0.2% הנחה
בתחנות דור אלון, בנוסף להנחות הקיימות במשאבות.
ההנחות בתוקף עד ה 12.05.2020
לרשימת תחנות הדלק המעניקות הנחה >>

4% הנחה
בחנויות הנוחות אלונית.
ההנחות בתוקף עד ה 12.05.2020
לרשימת חנויות הנוחות המעניקות הנחות >>
למבצעי החודש>>תחנות דור אלון: ההנחות בדלק הינן בנוסף להנחה הקיימת בתחנה ותוענק במעמד חיוב כרטיס אשראי ''יחד''.
ללא כפל הטבות מועדונים. חובה להעביר כרטיס אשראי ''יחד'' בתחילת התדלוק. הזכויות לשינוים שמורה. ט.ל.ח

חנויות הנוחות אלונית: הרוכשים באמצעות כרטיס אשראי מועדון יחד יקבלו הנחה קבועה בחנויות הנוחות "אלונית" המפורטות ברשימה להלן בלבד, של 5% מערך העסקה, במעמד החיוב. לא תינתן הנחה במכונות אוטומטיות מכל סוג שהוא, על סכומים שנגבים בגין פקדון, בגין רכישת סיגריות, מכשירי טלפון סלולאריים וביצוע תשלומים לצד ג' ו/או שירותי טעינה ואחרים עבור צג ג' (כגון: טעינה סלולארית, כרטיסי SIM, טעינת כרטיסי חניה, תשלומים הנגבים עבור כביש 6, מכירת כרטיסי הגרלות למיניהם ושירותים נוספים).
ההנחות יינתנו במעמד החיוב ויופיעו בשורה נפרדת בהודעת החיוב. ההנחה תינתן במעמד החיוב. רכישות שבוצעו בסמוך למועד החיוב החודשי של כרטיס המועדון יזוכו בגין ההנחה בחודש העוקב. למען הסר ספק, ההנחה אינה תקפה בחנויות מסוג "סופר אלונית" או "אלונית נטו" או "אלונית במושב" או "אלונית בקיבוץ. מובהר כי לא יהיו כפל הנחות ו/או הטבות מועדונים אחרים. הזכות לשינויים שמורה.