הגשת טפסים לקראת בחינת שלב ב'

ד"ר נכבד/ה,

באמצעות מערכת זו, תוכל/י להגיש את הטפסים הנדרשים במקצוע ההתמחות שלך,
לקראת השתתפותך בבחינת שלב ב'.

לכניסה למערכת אנא הקליד/י מספר ת"ז, תאריך לידה (dd/mm/yyyy) וסיסמה.

ת"ז: אנא נסה/י להקליד עם אפס או בלי אפס
תאריך לידה: יש להקליד עם 8 ספרות. אם תאריך הלידה הוא ב-28 בינואר 1968,
יש להקליד כך: 28/01/1968.
סיסמה: נמסרה באופן אישי לכל אחד, אך יש אפשרות לשחזרה.

אם עדיין תיתקלו בקושי בכניסתכם למערכת – אנא התקשרו למוקד השירות:
03-6100444
 ת"ז:
 תאריך לידה:
 סיסמה: