• דוגמאות שכר
  • מצגת ההסכם הקיבוצי - אוגוסט 2011
  • כל הדיווחים על התנהלות המאבק מתחילתו ועד סופו
  • טיוטות חוק ההסדרים
 
7. תנאים סוציאליים

1.    שכר בעת היעדרות       
שמירת השתכרות הרופא בעת היעדרות מפאת מחלה, חופשה או השתלמות
- תשלום לפי ממוצע שנתי ביום היעדרות (היעדרות של שבוע ומעלה).

כאשר רופא נעדר מעבודה מסיבה כלשהי לרבות, חופשה מחלה והשתלמות שכרו יורד בממוצע ב-46% (הטווח נע בין 42%-56%). הדבר יוצר עיוות, ומונע מהרופאים לנצל באופן ראוי את ימי החופשה, המחלה וההשתלמות העומדים לזכותם.      

2.    הגדלת שינוי ההפרשות ושינוי התמהיל הפנסיוני        


שיעורי ההפרשות האפשריים לפנסיה יועלו ל-7% ו-7.5%, וכל שכרם של הרופאים יועבר להסדר ביטוח פנסיוני.

המשמעות: שיפור הפנסיה הצפויה לרופאים. בטווח המיידי מדובר בהקטנת השכר עקב העלאת אחוז התגמול היורד מהמשכורת.

3.    ביטוח אובדן כושר עבודה עיסוקי לפי מקצוע רפואי

נדרש מכיוון שכיום, עקב מבנה השכר הייחודי של הרופאים, אין לרופאים ביטוח אכ"ע על 30% מהשכר.

4.    יעוץ פנסיוני בלתי תלוי לכל רופא עם כניסתו לעבודה

5.    גמלאים

הקמת קרן לעזרה הדדית בפיקוח שופט בדימוס עבור רופאים אשר קצבת הפנסיה שלהם נמוכה משכר המינימום. היכולת הכלכלית של הרופאים תיבחן על פי מבחני הכנסה וקריטריונים מקובלים, והללו יקבלו מדי חודש השלמת פנסיה לשכר מינימום.

6.    פדיון ימי מחלה לפנסיה צוברת במדינה – על פי ההסכם הקיבוצי קיימת זכאות לפדיון ימי מחלה בעת פרישה על פי נוסחא שנקבעה. עקב עיוות שקיים בתקש"יר המדינה לא פודה לרופאים בעלי פנסיה צוברת, אלא רק לבעלי פנסיה תקציבית, ויש לתקן טעות זו.

 

7.    החזר ביטוח רכב ורישויכמקובל במגזרים אחרים

המשמעות – החזר הוצאות ממוצע בסך של 6,000 ₪ לשנה.

 
 
 
 
50,000 חתימות
18,902 חתימות
 
37.8%
 
להציל את הרפואה הציבורית בישראל | פורום התגובות
להציל את הרפואה הציבורית בישראל | פורום התגובות
להציל את הרפואה הציבורית בישראל | מידע לציבור
מהו לדעתך המדד המגדיר באופן הטוב ביותר "מקצוע במצוקה"?

פורסם בתאריך 29/05/2011
 
שאלות ותשובות
 
 
להציל את הרפואה בישראל. אתר הסכם הרופאים של הר"י
 
ההסתדרות הרפואית בישראל. כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH