• דוגמאות שכר
  • מצגת ההסכם הקיבוצי - אוגוסט 2011
  • כל הדיווחים על התנהלות המאבק מתחילתו ועד סופו
  • טיוטות חוק ההסדרים
 
פריפריה

קידום הרפואה בפריפריה הינו אחד הנושאים העיקריים בראש סדר העדיפויות של הר"י. על מנת להשיג יעד זה, הר"י סבורה כי יש להפנות משאבים נוספים לבתי החולים והמרפאות בפריפריה, לקבוע תמריצים הולמים למשיכת רופאים מן המרכז לעבור ליישובי הפריפריה ולהשתקע בהם, להוסיף תקנים וליצור תנאים שיאפשרו לרופאים בפריפריה השתלמויות ופיתוח אקדמי בדומה לעמיתיהם במרכז.

במסגרת ההכנה למשא ומתן, הוקמה קבוצת עבודה בנושא הפריפריה ובוססה חבילת דרישות אשר הוצגה בפני המעסיקים ומטרתה - תמרוץ הרופאים להגיע לעבוד ביישובי הפריפריה.

רקע נוסף לנושא:

הוועדה לבחינת הפערים בין המרכז לפריפריה במערכת הבריאות, בראשות ד"ר אוסקר אמבון, אשר הוקמה בשנת 2007 והגישה המלצותיה בינואר 2009 המליצה כדלקמן: 

·         מתן תוספת פריפריה בשיעור ממוצע של 50% מהשכר

·         מתן הלוואה עומדת, שתהפוך למענק לאחר תקופת זמן מוגדרת (חמש שנים)- סכום ההלוואה ייקבע בהתאם לאופי התפקיד ונחיצותו

·         תמריצים ייחודיים לאזורים מרוחקים במיוחד, כגון אילת וקריית-שמונה, או לאזורים עם בעיות ייחודיות

·         מתן נקודות זכות למתמודדים במכרזים לתפקיד בכיר במוסדות בריאות במרכז הארץ למי שעבדו בפריפריה לפחות חמש שנים בשבע השנים שקדמו למכרז

·         מתן מלגות השתלמות בארץ ובחו"ל בתמורה לעבודה בפריפריה במשך יותר משש שנים

·         מתן תנאים מיוחדים לסטודנטים לרפואה שיבחרו בבתי-חולים פריפריאליים לסטאז', כגון אפשרות לבצע סבב במקצוע בחירה בבתי-חולים אחרים, עזרה בדיור, יום השתלמות שבועי ועוד

·         הוספת תקנים למתמחים בפריפריה לשם הקלת עומס תורנויות, בשל מספר קטן של מתמחים לעומת מספר תורנויות

·         פתיחת יחידות מקצועיות בסיסיות בפריפריה לשם משיכת כוח-אדם רפואי. על-פי הדו"ח, בנושא זה נדרשת אפליה מתקנת, כלומר אין לאשר פתיחת יחידות בבתי-חולים במרכז בטרם תוקמנה בפריפריה כל היחידות שהוגדרו יחידות בסיסיות

·         תוספת תקינה לעוסקים במחקר קליני

·         חלוקה שוויונית של תקני הוראה

 

לדוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא הקשיים בהגדלת כוח האדם הרפואי בפריפריה
 

דרישות הר"י בנושא הפריפריה

 

סיכום הפעילות של קבוצת העבודה בנושא הפריפריה

 
 
 
 
50,000 חתימות
18,902 חתימות
 
37.8%
 
להציל את הרפואה הציבורית בישראל | פורום התגובות
להציל את הרפואה הציבורית בישראל | פורום התגובות
להציל את הרפואה הציבורית בישראל | מידע לציבור
מהו לדעתך המדד המגדיר באופן הטוב ביותר "מקצוע במצוקה"?

פורסם בתאריך 29/05/2011
 
שאלות ותשובות
 
 
להציל את הרפואה בישראל. אתר הסכם הרופאים של הר"י
 
ההסתדרות הרפואית בישראל. כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH