• דוגמאות שכר
  • מצגת ההסכם הקיבוצי - אוגוסט 2011
  • כל הדיווחים על התנהלות המאבק מתחילתו ועד סופו
  • טיוטות חוק ההסדרים
 
תקינה

המחסור בתקינת הרופאים הנו נושא בעל חשיבות עליונה אותו הר"י מנסה לקדם מול המדינה במשך שנים רבות. נושא זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכמים הקיבוציים. תקני הרופאים, שנקבעו על פי מפתחות התקינה בשנות השבעים אינם מעודכנים ואינם לוקחים בחשבון את הפרמטרים הבאים:

·         השינויים הטכנולוגיים בעולם הרפואה

·         גידול האוכלוסייה והזדקנותה

·         היקף הפעילות הרפואית

·         התפתחות המקצועות ותת מקצועות בתחום הרפואה: המגמה כיום בעולם הרפואה היא התמקצעות רפואית בתתי התמחויות, לדוג': אורתופדים העוסקים בכירורגיית עמוד שדרה בשונה מאורתופדים העוסקים בכף יד. התקינה הארכאית אינה נותנת מענה לצרכים האמיתיים של המערכת הרפואית ובכלל זה תתי ההתמחויות הרבות. כמובן שככל שישנם יותר תתי מקצועות קיים צורך בתקנים נוספים.

·         שינוי במצבת כ"א המאפשר ליותר נשים להצטרף למקצוע הרפואה המצריך את המערכת להיערך בנושאי חופשות לידה, חלקיות משרה,  שעות הנקה, שעות אם עובדת וכיוצב', דבר המוביל מטבע הדברים לצורך בתקנים נוספים.


למחסור בכ"א רפואי ישנן השלכות חמורות שאינן רצויות במערכת הבריאות בישראל, בשנים האחרונות המצב הפך אקוטי ביותר:

1.       המחסור בתקנים מביא לכך שזמן ההמתנה לקבלת טיפול רפואי הולך וגדל.

2.       קיים עומס ולחץ בלתי סביר על כתפי הרופאים אשר מתקשים לתת מענה ראוי בזמן סביר.

3.       מחלקות בתי החולים אינן מאוישות ברופאים כפי הנדרש.

4.       קיים עומס בלתי סביר של תורנויות המוטל על כתפי המתמחים.

5.       האצת השחיקה הקשה בקרב הרופאים, אשר עלולה להשפיע על איכות הטיפול אשר נותנים הרופאים וזאת מעבר לתופעה ההולכת וגדלה של זליגת רופאים אשר עוברים לעבוד בחו"ל או בוחרים לעזוב בכלל את מקצוע הרפואה.


תת התקינה כיום במערכת מוביל למצבים בלתי רצויים בהן המערכת מנסה למצוא פתרונות "יצירתיים" והסדרים זמניים בלתי רצויים, כגון: איחוד מחלקות, קביעת תורן או כונן אחד לשתי מחלקות, דבר שכמובן פוגע באיכות הטיפול ואף בבטיחותו.

הכשרת רופאים - עומס העבודה ותת התקינה דוחקים מטבע הדברים את נושא ההדרכה וההכשרה הרפואית של מתמחים הצידה. כאשר בוחנים את נושא התקינה יש לתת דגש גם על הצרכים העתידיים של המערכת ועל פתרונות לטווח ארוך ולא על פתרונות נקודתיים שהרי המתמחים של היום הנם המומחים של מחר ואם לא יהיו די מומחים לא יהיה מי שיחנך את דור המתמחים הבא.

ועדת אמוראי, שישבה על המדוכה במשך כשנתיים והמלצותיה פורסמו בדצמבר 2002, סברה כי מערך התקינה הינו מיושן ואינו תואם את ההתפתחות בשירותי הבריאות. בין היתר, הוועדה המליצה כי משרד הבריאות והר"י יפתחו מודל חדש לתקינה וכי תוך שנה מיום פרסום ההמלצות, תיערך בדיקה מקצועית של מערך התקינה בבתי חולים ציבוריים, ע"י גורם מקצועי בתחום הנדסת תהליכים ותקינה. הר"י תמכה בעמדת ועדת אמוראי, אך ההמלצה האמורה, נשללה ע"י הוועדה הבינמשרדית וכאשר העלנו נושא זה בהליך הבוררות, נתקלנו בהתנגדות חריפה ביותר בטענה כי נושא זה הינו פררוגטיבה של המעסיקים.

אנו סבורים כי הר"י, שהנה ארגונם היציג של כלל הרופאים בישראל האמון על שמירה על רמת הרפואה בישראל המאגד בתוכו את כל האיגודים המדעיים שבידם נמצא כל הידע לגבי הצרכים, ההתפתחות הטכנולוגית וההתפתחות הרפואית צריכה להיות שותפה לתהליך. כך, הר"י תוכל לוודא כי תקני כוח האדם שנקבעים יאפשרו לרופאים למלא את תפקידם בצורה נאותה, מבלי להטיל עליהם עומסי עבודה בלתי סבירים.

נוסף על כך, חיוני לעמדתנו שנושא התקינה בכללותו יוסדר במסגרת הסכמים קיבוציים עם הר"י, כפי שהוסדרו לאורך כל השנים, שכן זוהי הדרך היחידה להבטיח שהתקינה תיושם בפועל.  

הקמת מודל לבדיקת התקינה במדינת ישראל:
לאחר סירובו של משרד האוצר לבצע בדיקה מקצועית של מערך התקינה, הר"י שכרה בשנת 2006 את שרותי חברת "ארגו", חברת הנדסה, כדי שיפתחו מודל תקן למשרות רופא תוך בדיקת המצב הקיים מבחינת תקן ומצבת רופאים במספר מחלקות בארץ. הפיילוט התבצע בחמש מחלקות שונות בבתי חולים שונים בארץ בשיתוף פעולה עם מנהלי המחלקות ועם יו"ר האיגודים המדעיים הרלבנטיים. המודל שהוקם מאפשר לחשב את התקן הנדרש, תוך התייחסות לתפוסות משתנו, עונות, עומסים ממוצעים ועוד. מסקנתם החד משמעית הייתה כי בכל המחלקות נמצא שנדרש תקן גבוה בהרבה מהתקן הקיים וכי נדרשת תוספת תקינה משמעותית שבין 25% ועד ל- 100%. 

במסגרת הפרויקט הוקם מודל שבו ניתן לחשב באמצעות נוסחא את התקן הנדרש למחלקה:

כאשר הפרמטרים שנלקחו בחשבון הנם:


הר"י ממשיכה לבדוק את הנושא במטרה לחשב תקן נדרש לכל מקצוע רפואי בארץ אשר יאפשר התאמה לשונות בין מחלקות, ויקח בחשבון מאפיינים ייחודיים של כל מקצוע.

עמדת הר"י לדוח משרד הבריאות - מצוקת האשפוז והתפוסה בבתי החולים בישראל

עתירה דחופה למתן צווים על תנאי בשיתוף עם חברת מרטנס הופמן ביצעו פרויקט זה, בהנחיית ד"ר עירד בן-גל מאוניברסיטת תל אביב, בקרה ועזרה של פרופ' אבי שטוב מהטכניון.

דרישות הר"י בנושא התקינה

סיכום הפעילות של קבוצת העבודה בנושא התקינה

 
 
 
 
50,000 חתימות
18,902 חתימות
 
37.8%
 
להציל את הרפואה הציבורית בישראל | פורום התגובות
להציל את הרפואה הציבורית בישראל | פורום התגובות
להציל את הרפואה הציבורית בישראל | מידע לציבור
מהו לדעתך המדד המגדיר באופן הטוב ביותר "מקצוע במצוקה"?

פורסם בתאריך 29/05/2011
 
שאלות ותשובות
 
 
להציל את הרפואה בישראל. אתר הסכם הרופאים של הר"י
 
ההסתדרות הרפואית בישראל. כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH