• דוגמאות שכר
  • מצגת ההסכם הקיבוצי - אוגוסט 2011
  • כל הדיווחים על התנהלות המאבק מתחילתו ועד סופו
  • טיוטות חוק ההסדרים
 
מקצועות במצוקה

מקצועות רפואיים רבים מאופיינים מסיבות שונות במחסור בכ"א ובתשתית בלתי הולמת לצרכים, עליה בעומס העבודה ותגמול שאינו עולה בקנה אחד עם המצוקה. התוצאה היא רתיעה של רופאים טובים מפנייה למקצועות אלו ו"בריחת" רופאים בכל הרמות- מנהלים, מומחים ומתמחים, מה שמעורר חשש כבד לעתיד מקצועות אלו. המצוקה ניכרת, בסופו של דבר, במחסור בכ"א ובעומס רב הפוגעים ביכולת הצוות הרפואי להעניק טיפול רפואי ראוי.

 

מגמות השינוי במקצועות רפואיים במצוקה באות לידי ביטוי בעיקר בירידה ביוקרה ובכוח המשיכה של המקצוע. דבר, אשר נובע בין היתר מהיקף רב של משימות, מורכבות רבה של פרוצדורות רפואיות, חומרת מחלות המאושפזים, עבודה רבה, עומס רב ותקינה שאינה מעודכנת. כמו כן קיימים משתנים חיצוניים דוגמת הזדקנות האוכלוסייה (ולחילופין פגים צעירים יותר), התפתחות הרפואה הפרטית, הגבלת שעות המתמחים ועוד. התוצאות הישירות של משתנים אלו הן בראש ובראשונה שירות פחות טוב לחולים, תסכול, לחץ ושחיקה בקרב הרופאים ופגיעה ביעילות המערכת. הדבר בא לידי ביטוי במחסור ברופאים ובפרט מחסור במתמחים ובסופו של יום אף בקושי אמיתי באיוש תקנים פנויים.

 

מאפייני המקצועות במצוקה משתנים ממקצוע למקצוע. בין המאפיינים: עומס עבודה, אחוז כוננויות פעילות, מספר תורנויות מתמחים ומומחים ומעל לכל פגיעה משמעותית באיכות החיים של הרופאים העוסקים במקצוע.

כיום קיימים מקצועות המקבלים תוספת מקצועות מיוחדים מכוח הסכמים קיבוציים קודמים וכן מקצועות אשר מקבלים תוספת למקצועות במצוקה אקוטית מכוח פסק הבוררות שניתן בשנת 2008. עם זאת, על אף תוספות אלו עדיין קיימת מצוקה אמיתית, אשר באה לידי ביטוי בקושי אמיתי בגיוס רופאים למקצוע וכן בעזיבת רופאים קיימים.

 

להלן טבלה המדגימה את הקושי בגיוס רופאים חדשים בשלושה מקצועות במצוקה לאורך שנתיים במקצועות מדגמיים של רפואה פנימית, הרדמה וכירורגיה:

 

 

השנה

מספר משרות

מספר מועמדים

פנימית

2007

54

107

2009

53

60

הרדמה

2007

19

26

2009

6

7

 כירורגיה

2007

21

23

2009

22

23

 

דו"ח מבקר המדינה בעניין מקצועות במצוקה

דרישות הר"י בנושא מקצועות במצוקה

סיכום הפעילות של קבוצת העבודה בנושא מקצועות במצוקה

 
 
 
 
50,000 חתימות
18,902 חתימות
 
37.8%
 
להציל את הרפואה הציבורית בישראל | פורום התגובות
להציל את הרפואה הציבורית בישראל | פורום התגובות
להציל את הרפואה הציבורית בישראל | מידע לציבור
מהו לדעתך המדד המגדיר באופן הטוב ביותר "מקצוע במצוקה"?

פורסם בתאריך 29/05/2011
 
שאלות ותשובות
 
 
להציל את הרפואה בישראל. אתר הסכם הרופאים של הר"י
 
ההסתדרות הרפואית בישראל. כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH