עמוד בית
Sat, 04.07.20

יולי 2016


דבר העורך הראשי
סא"ל ד"ר עדי לייבה
לאחר פסק זמן של כשני רבעונים, אני גאה לבשר כי כתב העת "הרפואה הצבאית" (– JIMM
Journal of Israeli Military Medicine) מחדש את פרסומו.
מעתה, קיץ 2016 , ואילך ייצאו לאור ארבעה גיליונות בשנה, על בסיס רבעוני.
במלאות 13 שנה להיווסדו, אחת השאיפות המרכזיות העומדות לנגד עינינו היא שדרוג הסטטוס של "הרפואה הצבאית" כך שיוכר ב־ Pubmed/ Medline , כתואם את הסטנדרטים של עיתוני הרפואה הבין־לאומיים הכלולים במנועי חיפוש מובילים אלה.
בהיותו עיתון מדעי איכותי, מוכר ורשום במנועי החיפוש, השאיפה היא להביאו לקבלת ציון impact factor בטווח של 5 שנים.
מאמר מערכת
סא"ל ד"ר עדי לייבה
המחקר ברפואה הצבאית בישראל נעשה מתוקף הוראות קרפ"ר ובהנחיית ענף אקדמיה, ומיושם על פי עקרונותיה והנחיותיה של ועדת הלסינקי של חיל הרפואה.
עיקרי מסמך המדיניות שלהלן מציגים דגשים ועקרונות אתיים מנחים בכל הנוגע לפרסום המדעי
בכתב העת "הרפואה הצבאית", בהתבסס על מדיניות חיל הרפואה וכן על נייר עמדה
מרכזי מטעם הלשכה לאתיקה של הר"י: "כללים אתיים בפרסום מדעי", ינואר 2006.
מאמרים
גיא בק, צבי פרי, אילה כהן, גדי שקד
העברת פצועים ממרכז רפואי פריפרי למרכז–על היא אחת מנקודות התורפה העיקריות במערך הטיפול בפצועי טראומה.
ידוע כבר שנים שכדי לשפר את הישרדותם של פצועי טראומה ולצמצם את התחלואה בהם, יש להפחית את זמן הביניים- בין הפציעה לבין קבלת טיפול רפואי דפיניטיבי.
אף שמחקרים קודמים הראו יתרון בהישרדות בפצועים שטופלו במרכזי טראומה, היתרון בתוצא עבור תת–קבוצות מסוימות- לדוגמה, פצועים שהועברו מבית חולים פריפרי- אינו ברור.
סרן לב דורפמן, רס"ן תמר סלע, ליטל קינן בוקר, רס"ן מיכל גרינברג, סא"ל יוסי ירושלמי, רס"ן דורית צור, סא"ל הדר אלעד
מיקוזיס פונגואידס (Mycosis Fungoides - MF) היא הלימפומה העורית הנפוצה
ביותר ממקור תאי T. הגורם ל– MF אינו ידוע, אך ייתכן שקיים מרכיב גנטי. בארה"ב
ובאירופה נאמד שיעור ההיארעות ב– 0.6 מקרים חדשים בשנה ל– 100,000 נפש בשנה.
מכלל הלוקים ב–MF, שיעור הצעירים שטרם מלאו להם 20 שנה נאמד ב– 2.3%-0.5%.
מטרות המאמר: א. תיאור מקרי התחלואה ב–MF בצה"ל לפי נתוני שנת 2012. ב.בדיקת היארעות
המחלה בצה"ל בשנים 2010-2004. ג. השוואת ההיארעות בצה"ל להיארעות המדווחת
באוכלוסייה האזרחית בישראל.
רס"ן אמיר יצחק, סרן אודליה אברמהמי, אל"מ משה פינקרט
תזונה לקויה ומיעוט פעילות גופנית הם גורמי סיכון עיקריים להשמנה ולתחלואה קרדיו־וסקולרית.
תכניות קידום בריאות במקומות העבודה, שאחד ממרכיביהן הוא שינוי בהיצע המזון, נמצאו יעילות, ותרמו לשיפור במדדי הצריכה ובמדדים קליניים.
מטרת המאמר: בחינת ישימותה של תכנית התערבות בהיצע המזון בבסיסים צבאיים לפי אמות
מידה תזונתיות, ככלי לקידום בריאות המשרתים.
בתאג"ד עם New England ביד
סגן אופיר וינוגרד
כאבי גב תחתון וכאבי רגליים הם תלונות נפוצות ברפואה הצבאית וברפואה בכלל.
שני שלישים מהאוכלוסייה הבוגרת יחוו כאבי גב לפחות פעם אחת במהלך חייהם.
10% מדווחים על כאב גב המקרין עד מתחת לברך במשך שלושה חודשים. כאבי
גב הם הסיבה העיקרית לנכות בגילאי העבודה והשירות הצבאי, עד גיל 45.
שיא שכיחות הכאב ממקור הדיסק הלומברי הוא בקרב בני 40-30.
פרשיות חולה
סגן ארז מרקוסון, רס"ן קונסטנטין זובקוב, אל"מ טריף בדר
הצגת מקרה של פקקת בווריד השטחי של הפין.
בן 18, חייל לוחם, במהלך קורס מפקדים פנה לרופא היחידה עקב קילוף
בעור הפין זה כחודש, וצבע שונה של נוזל הזרע. בדיקת אורולוג הובילה לבירור עורי ולממצא
של אדמומיות שטופלה תחילה מקומית בלבד. תרבית זרע ותרבית שתן נמצאו שליליות.
בהמשך, בביקורת אצל אורולוג, הבדיקה הפיזיקלית הובילה לחשד לפקקת בווריד
השטחי האחורי של הפין.
בבדיקת על–שמע דופלר אוּששה האבחנה, והוחל בטיפול באספירין ל– 3 חודשים. במהלך
התקופה בוצעה בדיקת על–שמע לביקורת, ונמצאה תקינה. בבירור מעבדתי לאיתור
הפרעות במנגנון הקרישה לא נמצאו חריגות, למעט הופעת נוגדנים כנגד פוספוליפידים
ו– CMV , אם כי אלה חזרו לרמתם התקינה בהמשך.
מחלת מונדור מופיעה בעיקר בקרב האוכלוסייה הצעירה, אך שכיחותה נמוכה
ביותר, ולמעשה מדובר במחלה נדירה. מכיוון שכך, היא עלולה לאתגר את הרופא הראשוני.
למרות מהלכה השפיר, נסיבות המחלה והתמונה הקלינית עלולות לגרום סבל רב למטופל.
סקירות
סרן אלברט גרינשפון, סרן טליה גרוסמן, סרן אריאל הירש, סרן אלכסנדרה סטנובסקי, סרן דולב פריד, רס"ן רן ינוביץ'
פציעות שימוש־יתר ידועות כגורם הנשר הרפואי־אורתופדי השכיח ביותר במתארי
לחימה, וכעול ניכר בעיקר על ספורטאים ועל לוחמים. בהקשר זה מתפתח בשנים
האחרונות "מבדק התנועות התפקודיות" (Functional Movement Screen - FMS), שיטת
אבחון ודירוג לזיהוי מהיר ופשוט של מגבלות תפקודיות וחוסר איזון גופני.
המבדק (מת"ת) מורכב מסדרה של שבעה תרגילים המתמקדים בשני פלגי הגוף: העליון והתחתון,
ובוחן את תפקודן של תבניות תנועה מרכזיות. השיטה נחקרה הן במישור האזרחי והן
במישור הצבאי, והתבררה ככלי פוטנציאלי לזיהוי סיכון לפציעה עתידית.
בסקירה שלהלן תוצג הספרות העדכנית החושפת דרך פוטנציאלית זו לחיזוי, ואף לצמצום, פציעות
שימוש־יתר.
רס"ן גלית בידנר, רס"ן אילנה גנס, אל"מ אבי אברג'ל
מבחינה גיאולוגית, ישראל ממוקמת במפגש בין שלושה לוחות טקטוניים.
בהעתקים שבין הלוחות מתרחשת פעילות סיסמית, והם מהווים מוקד לרעידות אדמה.
על פי עדויות היסטוריות האלף האחרון, בכל 100-80 שנה בממוצע מתרחשת רעידת אדמה חזקה במדינת ישראל.
מאז קום המדינה לא התרחשה רעידת אדמה כזו, אך עם זאת ישראל נערכת לתרחיש
מורכב בקנה מידה לאומי, מקומי וארגוני, המאופיין בחוסר ודאות רבה המקשה על
התארגנות מיטבית של הגופים הנוגעים בדבר, ומחייבת מענה מתואם.
מאמר זה סוקר את תופעת רעידת האדמה, מציג את היסטוריית רעידות האדמה בישראל
לאורך השנים ומתאר את מסגרת ההיערכות שנקבעה במדינה, לצד המאפיינים הייחודיים
לתרחיש, האתגרים הרפואיים שהוא מציב, ותפיסת המענה של מערכת הבריאות לתרחיש זה.
רשמים מכנסים
רס"ן איתי פוגל
הכנס הבין–לאומי (American Society of Microbiology (ASM
Biodefense and Emerging Diseases Research Meeting , שנערך בוושינגטון DC בפברואר 2015 דן בהתמודדות מול נגיף האבולה.
מחוללים ידועים או מפציעים (Emerging), דוגמת האבולה, הם בעלי השלכות קשות על בריאות הציבור, ויכולים להיות מיוצרים באופן זדוני, או להתבטא בהתפרצויות טבעיות.
עם משתתפי הכנס נמנו מאות חוקרים, רופאים ואנשי בריאות הציבור מכל רחבי העולם. השנה התמקד הכנס בהתפרצות נגיף האבולה במערב אפריקה בשנת 2014 ובלקחים שנלמדו כדי למנוע
התפרצויות עתידיות. מושבי הכנס עסקו במבחר סוגיות מרכזיות הנוגעות למחוללי המגפות: מחלות חיידקיות, מחלות נגיפיות, מחלות מפציעות ודרכים חדשניות בהתמודדות עמן.
להלן יובאו כמה מהלקחים המרכזיים ומהתובנות שעלו בכנס ורלוונטיים גם לניהול אירועים דומים בישראל.
Legal Disclaimer: The information contained in this website is provided for informational purposes only, and should not be construed as legal or medical advice on any matter.
The IMA is not responsible for and expressly disclaims liability for damages of any kind arising from the use of or reliance on information contained within the site.
© All rights to information on this site are reserved and are the property of the Israeli Medical Association. Privacy policy

2 Twin Towers, 35 Jabotinsky, POB 3566, Ramat Gan 5213604 Israel