קיצור יום העבודה

קיצור יום העבודה

 ההסכמים הקיבוציים של הרופאים קובעים כי יום העבודה של אם לשני ילדים עד גיל 14 שנים, או ילד אחד שגילו נמוך מ-8 שנים, הנמצאים בביתה הוא בן שבע שעות.

זכויות מכוח הורות לרופאות עובדות מדינה

הוראות התקשי"ר החלות על עובדי מדינה קובעות כי שעות העבודה המקוצרות של אם יחולו במקרים הבאים: 

  • אם לילד יחיד, הנמצא בביתה, ואשר גילו נמוך מ-12 שנים;
  • אם לשני ילדים לפחות, הנמצאים בביתה, כאשר לפחות שניים מילדיה מצויים מתחת לגיל 12 שנים;
  • אם לשני ילדים לפחות, הנמצאים בביתה, כאשר גילו של אחד מהם נמוך מ-8 שנים. 

עוד קובע התקשי"ר, כי כל הזכויות המוענקות לאם עובדת, מוענקות גם לעובד הזכאי לזכות בקשר להורות בכפוף לתנאים שקבועים בתקשי"ר, וכן לעובד שהוא אלמן, גרוש או ראש משפחה חד הורית. על פי התקשי"ר, אב, עובד מדינה, יהיה זכאי לזכויות בקשר להורות אם בת זוגו עובדת "שכירה" או "עצמאית", כאשר בין היתר מדובר בקיצור יום עבודה, אם בת זוגו לא עובדת אין העובד יכול לקבל את הזכאות בקשר להורות. 

זכאות ליום עבודה מקוצר בהתאם לתנאים לעיל, ניתנת לאחד מן ההורים בלבד ובני הזוג יכולים לבחור מי מהם יממש את הזכאות.  

חשוב לציין, כי ביום 11.6.13 פורסמה הודעה של נציבות שירות המדינה בה הוסבר כי קיימת מגמה להביא להגברת השוויון בחלוקת התפקידים במשפחה, לסייע לקידומן של עובדות המדינה ולהקל על האבות עובדי המדינה לנצל את זכויות ההורות שלהם, ולבלות זמן רב יותר עם ילדיהם. לאור זאת, הוחלט לשנות את הוראות התקשי"ר בנושא ולשנות את המונח "משרת אם" ל"משרת הורה", בשינויים המחויבים.

עוד הוחלט, כי זכויות ההורות לא יוענקו באופן אוטומטי לנשים וכי כל עובד/ת שהוא/היא הורה לילד/ים בגילאים הרלוונטיים, ת/ידרש למלא את הטפסים המתאימים לגבי אופן ניצול זכויות ההורות על ידו/ה ולהגישם למנהל משאבי האנוש ביחידה. 

בבתי החולים הממשלתיים מכסת השעות לרופאה שהיא אם, לילד עד גיל 8 או לשני ילדים עד גיל 14, לצורך קבלת שכר מלא הינה בהיקף של 36.5 שעות שבועיות. לרופאות יש אפשרות לבחור בין 2 חלופות:

  • חלופת העסקה בשבוע בן 36.5 שעות בימים א'-ה'
  • חלופת העסקה בשבוע עבודה בן 35 שעות הפרושות בימים א'-ה' ובנוסף עבודה ב-13 ימי שישי. 

השעות העודפות שבין 36.5 ל-41.5 ישולמו בתעריף של 100% לשעה (שעות עודפות).

חזרה לרשימת הכתבות שלח לחבר הדפסה