מהי הטרדה מינית

מהי הטרדה מינית

 החוק מגדיר הטרדה מינית כאחת מאלה:

·         סחיטה באיומים כאשר המעשה הנדרש הוא בעל אופי מיני

·         מעשים מגונים

·         התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית. ההתייחסות יכולה להיות בכתב, בע"פ, בהתנהגות וכו'.

·         הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם, אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהן

·         התייחסויות חוזרות, המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהן

בחוק ישנה התייחסות גם לאיסור על התנכלות.
התנכלות מוגדרת כפגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה על הטרדה מינית או בתביעה שהוגשה על רקע הטרדה מינית.

החוק גם מבקש להחיל נורמות התנהגות ראויות ומחמירות במקום בו קיימת מערכת יחסים, אשר מעצם מהותה וטיבה מועדת לניצול. לפיכך, על המעסיק מוטלות חובות כדלקמן:

·         על המעסיק להביא לידיעת כל ממונה ולידיעת כל עובד את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות על פי החוק.

·         על המעסיק להבהיר לכל ממונה ולכל עובד שלו את חובות המעסיק לפי החוק והתקנות.

·         על המעסיק לדרוש מכל ממונה ומכל עובד שלו להימנע מהטרדה מינית ומהתנכלות כלפי כל אדם במסגרת יחסי עבודה ולנקוט כל אמצעי למניעת מעשים כאמור.

·         על המעביד למנות אחראי מטעמו לנושא. תפקידו של האחראי על הטרדה מינית הוא קבלת תלונות ובירורן, מתן מידע, ייעוץ והדרכה. 

חזרה לרשימת הכתבות שלח לחבר הדפסה