התמחות במשרה חלקית

התמחות במשרה חלקית

 לראשונה, החל בחודש ספטמבר 2012, מתאפשרת בארץ התמחות במשרה חלקית, על פי הנהלים שקבעה המועצה ובמקצועות שנבחרו:

(1) הרדמה

(2) ניאונטולוגיה

(3) מחלות ריאה

(4) אנדוקרינולוגיה

(5) רפואה דחופה – כמקצוע על בלבד

המועצה המדעית המליצה על התכנית הניסיונית (פיילוט) להתמחות במשרה חלקית במספר מקצועות, אשר אושרה לאחרונה בחקיקת משנה. התכנית הניסיונית אושרה לאחר תהליך דיון ובדיקה, בחינת המצב בעולם ובחירה במהלך זהיר ומחושב, שבסופו תתבצע הערכה של התוצאות.

ההתמחות במשרה חלקית מבוצעת על פי מסלול ההתמחות וסילבוס ההתמחות הקבועים בכל מקצוע, בשינויים המחויבים. תקופת ההתמחות מתארכת בהתאמה לתקופה המבוצעת בחלקיות משרה, כך שסך כל הזמן המבוצע בהתמחות במסגרות השונות לא ישתנה.

התמחות במתכונת של משרה חלקית מחייבת הסכמה של המתמחה, של מנהל המחלקה ואישור מראש של המועצה המדעית.

למידע נוסף ולהנחיות להתחלת התמחות במשרה חלקית לחצי כאן

חזרה לרשימת הכתבות שלח לחבר הדפסה