הכרה בחודשי סטאז' למטרת התמחות

הכרה בחודשי סטאז' למטרת התמחות

 בתאריך 17.01.08 נכנסה לתוקף התקנה לפיה יוכרו 6 חודשי סטאז' בכירורגיה כללית, רפואת ילדים, ורפואה פנימית למטרת התמחות בכפוף לתנאים הבאים:

1.       מתמחים באחד מהמקצועות: רפואה פנימית, כירורגיה כללית, רפואת ילדים וכן מתמחים במקצועות בהם ניתן לבצע תקופת התמחות במקצועות הללו בתחילת ההתמחות.  

2.       את התקופה של 6 חודשים אלה ניתן לפצל לשתי תקופות (ברצף) של 3 חודשים כל אחת, או 5 חודשים במחלקה אחת וחודש נוסף במחלקה אחרת באותו בי"ח או בבי"ח אחר.

3.       חובה לבצע את 6 החודשים האלו בסוף הסטאז'.           

4.       לא תחול הפסקה העולה על 6 חודשים בין סיום תקופת הסטאז' לתחילת ההתמחות.

5.       על המתמחה להציג צילום מפנקס הסטאז' המעיד על ביצוע 6 החודשים הנ"ל ועל כך שעבר אותם בהצלחה.          

6.       הסכמה בכתב מהמתמחה וממנהל המחלקה בה נעשית ההתמחות להכיר בתקופה זו.

7.       חודש החופשה המגיע לסטאז'ר יכול להתבצע בין סיום הסטאז' ותחילת התמחות מבלי שהדבר יפגום ברצף המתחייב, אולם חודש זה לא ייחשב כתקופת התמחות.

נוהל זה חל לגבי כל מי שהתחיל את שנת הסטאז' מתאריך 17.01.08 ואילך.

חזרה לרשימת הכתבות שלח לחבר הדפסה