הפסקות ברצף ההתמחות במהלך התמחות-על

הפסקות ברצף ההתמחות במהלך התמחות-על

 ככלל, הפסקה אינה מאושרת במהלך התמחות במקצוע-על, לרבות הפסקה לצורך תפקיד צבאי (מותנה באישור מראש של המועצה המדעית).

עם זאת, על פי החלטת הוועד הפועל של המועצה המדעית מיום 23 בינואר 2006, נקבע כי לאחר תשעה חודשי התמחות לפחות במקצוע-העל ניתן לבצע שתי הפסקות של שלושה חודשים כל אחת במחלקה של מקצוע הבסיס (פנימית, ילדים או כירורגיה כללית). ניתן לבצע את שתי התקופות ברצף.

כמו כן, חופשת לידה של 14 שבועות במהלך התמחות העל תובא בחשבון חודשי ההתמחות ואין צורך להשלים תקופה זו. ניתן להכיר בחופשת לידה אחת בלבד באופן זה.

יתר שבועות החופשה, מעבר ל-14 שבועות ועד ל-26 הקבועים בחוק, ייחשבו כהפסקה שאינה פוגעת ברצף ההתמחות אולם אינם נחשבים כחלק מתקופת ההתמחות.

אין צורך להגיש למועצה המדעית בקשה לאישור חופשת לידה שמשכה עד 26 שבועות.
יש לציין את התקופה בשורה נפרדת בפנקס ההתמחות.

בקשות חריגות אחרות להפסקה במהלך התמחות על, יש להפנות בכתב אל נציב פניות המתמחים. יש לצרף לבקשה העתק מפנקס ההתמחות ומכתב גיבוי ממנהל המחלקה ולשלוח אותם לפקס שמספרו- 03-7516933 או לדוא"ל council@ima.org.il.      

חזרה לרשימת הכתבות שלח לחבר הדפסה