הכרה בחופשות במהלך מקצוע משנה (רוטציה) כחלק מפז"ם ההתמחות

הכרה בחופשות במהלך מקצוע משנה (רוטציה) כחלק מפז"ם ההתמחות

במהלך מקצוע משנה (רוטציה) ניתן להכיר בסה"כ חופשות מתמחים מכל סוג (חופשת מחלה, חופשה במהלך הריון, חופשת לידה, חופשה שנתית, חופשת לימודים, מילואים וכיו"ב) וזאת עד לשליש מתקופת מקצוע המשנה (הרוטציה). על המתמחה להשלים כל תקופה שתעלה על האמור לעיל.

3 חודשים מסך החופשות במהלך ההתמחות במקצוע משנה של 9 או 10 חודשים, יוכרו כפז"ם התמחות ויש להשלים את יתר התקופה למחלקה של מקצוע המשנה.

חודשיים מסך החופשות במהלך ההתמחות במקצוע משנה של 6 חודשים, יוכרו כפז"ם התמחות ויש להשלים את יתר התקופה למחלקה של מקצוע המשנה.

חודש מסך החופשות במהלך ההתמחות במקצוע משנה של 6 חודשים, יוכרו כפז"ם התמחות ויש להשלים את יתר התקופה למחלקה של מקצוע המשנה.

חשוב לדעת!

כל חופשה המוכרת כחלק מפז"מ ההתמחות מבין אלו המפורטות כאן, תוכר בחלקה או במלואה, רק לטובת התקופה בה היא נלקחה, כלומר - חופשה אשר תילקח במהלך המקצוע הראשי תוכר לטובת המקצוע הראשי בלבד וחופשה אשר תילקח במהלך מדעי היסוד והרוטציות תוכר באופן היחסי רק לטובת תקופות אלו.

חזרה לרשימת הכתבות שלח לחבר הדפסה