הכרה בחופשת לידה כפז"מ בהתמחות

הכרה בחופשת לידה כפז"מ בהתמחות

חופשת לידה של 14 שבועות במהלך ההתמחות במקצוע הראשי או במהלך ההתמחות במקצוע משנה של שנה ומעלה - תובא בחשבון חודשי ההתמחות, ואין צורך להשלים תקופה.

חופשת לידה של 14 שבועות במהלך ההתמחות במקצוע משנה של 6 חודשים - יובאו חודשיים בחישוב התקופה, ויש להשלים את יתר התקופה למחלקה של מקצוע המשנה.

חופשת לידה של 14 שבועות במהלך ההתמחות במקצוע משנה של 9 או 10 חודשים - יובאו 3 חודשים בחישוב התקופה, ויש להשלים את יתר התקופה למחלקה של מקצוע המשנה.

חופשת לידה במהלך התמחות כמקצוע משנה (רוטציה) של 3 חודשים- יובא חודש בחישוב התקופה, ויש להשלים את יתר התקופה למחלקה של מקצוע המשנה.

תוכרנה עד 2 חופשות לידה כחלק מתקופת ההתמחות במהלך התמחות במקצוע בסיס. 

חזרה לרשימת הכתבות שלח לחבר הדפסה