חופשת לידה במהלך התמחות

חופשת לידה במהלך התמחות

המועצה המדעית מכירה ב-14 השבועות בתשלום מתוך חופשת הלידה או בחלק מהם, לצורך תקופת ההתמחות, וזאת בהתאם למשך תקופת ההתמחות במסגרתה ילדה המתמחה. כך, במסגרת מחלקת האם יוכרו כל 14 השבועות, בעוד במסגרת רוטציה יוכרו רק חלקם לצורך התמחות.

יתר שבועות החופשה, מעבר ל-14 שבועות ועד ל-26 הקבועים בחוק, ייחשבו כהפסקה שאינה פוגעת ברצף ההתמחות אולם אינם נחשבים כחלק מתקופת ההתמחות.

אין צורך להגיש למועצה המדעית בקשה לאישור חופשת לידה שמשכה עד 26 שבועות. יש לציין את התקופה בשורה נפרדת בפנקס ההתמחות.

מתמחה המעוניינת להאריך את חופשת הלידה מעבר ל-26 שבועות תפנה אל נציב פניות המתמחים של המועצה המדעית מראש בבקשה לאישור ההארכה.

 

מתמחה שילדה לפני שמלאה שנה להתמחותה, תגיש בקשה לאישור הארכת חופשת לידה, במידה ותרצה להמשיך את החופשה מעבר לשבוע ה-14.

 

לסיכום:

שבועות 1-14 לחופשת הלידה: יוכרו במלואם או בחלקם כחלק מן ההתמחות, בהתאם לכללים. אין צורך להגיש בקשה.

שבועות 15-26: אינם נחשבים כחלק מההתמחות, אך ההפסקה אינה פוגעת ברצף. אין צורך להגיש בקשה.

משבוע 27 והלאה: יש להגיש בקשה מראש לאישור ההארכה.

חזרה לרשימת הכתבות שלח לחבר הדפסה