הפסקות ברצף ההתמחות במהלך התמחות בסיס

הפסקות ברצף ההתמחות במהלך התמחות בסיס

 על-פי החוק, על ההתמחות להתבצע ברצף. אין לעשות הפסקה ברצף ההתמחות למעט חופשת לידה, חודש בשנה חופשה שנתית, חודש בשנה חופשת מחלה וחופשת בחינות. כל הפסקה אחרת פוגעת ברצף ההתמחות. עם זאת, ישנם מקרים בהם ניתן לקבל את אישור המועצה המדעית, כך שההפסקה לא תפגע ברצף ההתמחות.
בקשות מסוג זה יש להפנות בכתב אל נציב פניות המתמחים. יש לצרף לבקשה העתק מפנקס ההתמחות ומכתב גיבוי ממנהל המחלקה ולשלוח אותם לפקס שמספרו - 03-7516933 או לדוא"ל council@ima.org.il.  

חזרה לרשימת הכתבות שלח לחבר הדפסה