בדיקות במהלך ההריון

בדיקות במהלך ההריון

 עובדת רשאית להיעדר מעבודתה ללא ניכוי משכרה לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון, הנעשים על ידי רופא נשים או בתחנה לבריאות האם והילד, לרבות בדיקות שגרתיות הנערכות מחוץ לתחנה על פי הפניית התחנה.

תקופת ההיעדרות מהעבודה לצורך שעות בדיקה לא תעלה על אחת מאלה:

(א)  במקרה של אשה העובדת שבוע עבודה מלא כנהוג במקום עבודתה, בהיקף של יותר מארבע שעות בכל יום – תוכל להיעדר עד ל-40 שעות במשך תקופת הריונה.

(ב)    במקרה של אשה העובדת שבוע עבודה מלא כנהוג במקום עבודתה, בהיקף של עד ארבע שעות בכל יום – תוכל להיעדר עד ל-20 שעות במשך תקופת הריונה.

חוק דמי מחלה מסדיר את זכותו של עובד (גבר) להיעדר ממקום עבודתו עד שבעה ימים בשנה, כאשר הוא נדרש ללוות את בת זוגו לטיפולים או לבדיקות בקשר להריון שכרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, וכן לצורך ליווי האישה לטיפולים או לבדיקות שבהם תלויה בת הזוג בעזרת הזולת לביצועם. יצוין כי עובד רשאי להיעדר על חשבון ימי המחלה הצבורים העומדים לרשותו בשל לידת בת זוגו, מתחילת הופעתם של צירי הלידה ועד 24 שעות מתום הלידה.

חזרה לרשימת הכתבות שלח לחבר הדפסה