הגבלת פיטורים של עובדת בטיפולי פוריות

הגבלת פיטורים של עובדת בטיפולי פוריות

 החוק מגביל פיטורים של עובד ועובדת בימי היעדרותם בגין טיפולי פוריות לקראת ילדם הראשון או השני ובמשך 150 ימים שלאחר שובם מההיעדרות. האיסור על הפיטורים חל גם לגבי עובד/ת שלא נעדרו מעבודתם ובלבד שהודיעו למעביד על הטיפולים לא יאוחר משלושה ימי עבודה ממועד ההודעה המוקדמת או ממועד הפיטורים, ומסרו למעביד אישור רפואי על הטיפולים תוך 14 ימים. הגבלת הפיטורים בסיטואציה זו מותנית בוותק של ששה חודשים לפחות אצל המעביד.

בנוסף לאמור לעיל, על המעסיק חל איסור לפגוע בהיקף המשרה של העובדת בתקופות בהן היא מוגנת מפני פיטורים באופן העלול להקטין את הכנסתה, אלא בהיתר של שר התמ"ת. 

חזרה לרשימת הכתבות שלח לחבר הדפסה