בימים אלה הר"י נערכת לוועידה הארצית שתתקיים בתאריך 29 לאפריל 2014 וכן לוועידות של ארגוני הרופאים, המהווים חלק בלתי נפרד מהר"י, שתתקיימנה במהלך חודש ינואר 2014.
הר"י מברכת את הרופאים והרופאות המתמודדים לתפקידים השונים במוסדות הארגונים ובהר"י. לכל תפקיד חשיבות מיוחדת בייצוג הרופאים בוועדים המקומיים וכן בהר"י ובמוסדותיה.
הר"י דוגלת בשמירה על טוהר הבחירות ובקיום הליך דמוקרטי ותקין. לצורך כך, נפרסם כאן בשבילכם מידע כללי על אודות הליך הבחירות ונהלים רלוונטיים, ונעדכנכם בדבר התקדמות הליכי הבחירות לוועדים המקומיים, מוסדות הארגונים וצירי הוועידה של הר"י.
אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או בירור בנושא הבחירות, ובכל נושא אחר אשר בו הינכם נדרשים לייעוץ והכוונה.