• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  *"עניי עירך קודמים" ואתיקה רפואית באירוע רב נפגעים

  ד"ר תמי קרני
  יו"ר לשכת האתיקה

  בשנת 2008 פורסם דף עמדה העוסק בטיפול בפצועים באירוע רב נפגעים. נייר העמדה נכתב ע"י ועדה בראשות פרופ' פייר זינגר ופרופ' פיני הלפרין. הנייר עוסק במצב חריג וקיצוני, כאשר מתרחש אירוע בו מספר הנפגעים עולה בהרבה על מספר המטפלים. הטיפול במצב זה שונה ממצבי טיפול רפואי אחרים. על פי רוב, רופאים ינסו להציל חיים של כל מטופל בכל אמצעי העומד לרשותם, עקרון הנובע כמובן מערך קדושת החיים. כאשר יש יותר פצועים ממטפלים, תפקיד הרופא להציל כמה שיותר אנשים. לשם כך סדר העדיפויות משתנה. העקרונות המנחים במקרה כזה הם אלו: הרופא יגיש עזרה רפואית קודם לפצועים הקשים אשר יש להם סיכוי לשרוד, אח"כ לפצועים הבינוניים העשויים לאבד גפה או להידרדר ורק אז יחזור לפצועים שמצבם אנוש ואשר הסיכוי שלהם לשרוד הנו קלוש.

  סוגיה נוספת המוזכרת בדף העמדה מ- 2008 עוסקת בנושא סכנת חיים לרופא המטפל. האם הרופא צריך "להיכנס לאירוע" כאשר קיימת סכנה מיידית לחייו, או שמא עליו להמתין עד שתחלוף הסכנה לחייו על מנת שלא יפגע בסיכויי הצלת החיים של הפצועים?- מצופה מהרופא לשקול גם נושא זה ולא לפעול בפזיזות אשר לא תועיל לאף אחד.

  בנייר העמדה הוזכר הביטוי "עניי עירך קודמים" כחלק משיקולי הטריאז' במקרים של אלימות אנושית הגורמת לנפגעים גם בקרב מחוללי האלימות עצמם. בעקבות פניית "רופאים לזכויות אדם", נערך ב- 1.12.2015 דיון בלשכה לאתיקה בנוגע לשימוש בביטוי זה.


  מקור הביטוי בתלמוד, (בבא מציעא עא א):

  "אם כסף תלוה את עמי את העני עמך: 

  עמי ונכרי - עמי קודם.

  עני ועשיר - עני קודם.

  ענייך ועניי עירך - ענייך קודמין.

  עניי עירך ועניי עיר אחרת - עניי עירך קודמין."


  כלומר הפסוק מתייחס למתן צדקה לפי סדר קדימויות. העברת הפרוש המורכב, בעניין מתן צדקה, לסדר קדימויות במתן טיפול רפואי היא לכל הפחות בעייתית. רופאים נשבעים בכל השבועות לתת טיפול שווה לכל מי שזקוק לכך. השימוש בביטוי "עניי עירך קודמים" מהווה מכשלה. יתואר מקרה של פיגוע בירושלים כאשר יש 50 פצועים ורופא אחד- אם בין הפצועים תיירים מארצות ניכר, דרי רחוב (הומלסים) ירושלמים ותל אביבים עמידים- במי יטפל הרופא קודם? ברור מהדוגמא כי מצופה מהרופא לעשות מיון ולהתחיל בטיפול לפי מצב רפואי ולא כל שיקול אחר.

  יש להניח כי במצבי הכאוס אליהם מתייחס דף העמדה, קשה לרופא לעמוד על קנקנו של כל מטופל. הסיכון בטעויות במיון סדר קדימויות רב ועלול להיות עצום אם נוסיף עוד מרכיבים לאבחנה מי קודם למי.

  לכן הוחלט להסיר את הביטוי הנ"ל.

  הדיון הוסט על ידי המדיה למצבים אחרים בהם יש מפגע וברור מי הוא. בד"כ המצב בו ברור מי הפוגע ומי הנפגע מתברר בשלבים מתקדמים יותר במהלך הטיפול באירוע רב נפגעים, או כאשר מספר הנפגעים והמטפלים מאפשר טיפול הולם לכל הפצועים בו זמנית. דף עמדה זה אינו מתייחס למצבים אלו. כשהתמונה כל כך ברורה נמצאים כבר בבית חולים ושם מספר המטפלים מספיק וסדר הקדימויות יהיה לפי עקרונות רפואיים.

  התיקון בנייר העמדה מאפשר לרופא הנמצא במצוקת טיפול בנפגעים מרובים להפעיל שיקול דעת מקצועי, נקי משיקולים זרים. כמו כן הוצאת הביטוי "עניי עירך קודמים" שומרת על עיקרון הטיפול ללא הפליה, הקיים בחוק הישראלי ובכללי האתיקה ומונעת הידרדרות מוסרית במדרון החלקלק של קדימויות טיפול משיקולים שאינם רפואיים.