• אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  מענק יובל

  באוקטובר 2013, פנתה רופאה בנוגע לזכאותה למענק יובל. הרופאה עתידה לפרוש בקיץ הקרוב.

  זכאות למענק היובל: בהסכם מיום 13.7.2000 נקבע כי: "החל מיום 1.1.2000 ישולם מדי שנה, במשכורת חודש ספטמבר, לרופאים המועסקים 30 שנה ומעלה, עד 31 באוגוסט של כל שנה, במצטבר, בשירות המעסיקים החתומים על הסכם זה, ובשירות שלש הערים הגדולות והרשויות המקומיות ובבתי החולים שערי צדק, ביקור חולים, לניאדו ומשגב לדך, ובשירות קבע בצה"ל כרופא, מענק יובל בשיעור 60% מהשכר המשולב והתוספות אשר הוסכם כי ייכללו בבסיס לחישוב ערך יום. ותק לעניין המענק יכלול ותק עבור שירות חובה בצה"ל". התשלום הינו בהתאם לסייגים שנקבעו בהסכם.

  במקרה זה הרופאה עבדה החל מסוף שנות ה-80 במשרד הבריאות. טרם עבודתה במשרד הבריאות, במשך שנה וחודשיים עבדה בביה"ח של המדינה תחת קרן קליטה. במקביל להעסקתה תחת קרן קליטה, לאחר 4-5 חודשים, החלה לעבוד בתורנויות חוץ ולקבל שכר ישירות מביה"ח של המדינה, בנוסף במהלך תקופה זו עבדה 3 חודשים בתורניות בחברת רפואה פרטית.

  בעקבות פנייה של עורכת דין מיחסי עבודה הוחלט כי עבודתה תחת קרן קליטה תילקח בחשבון (לא לצורך זכויות לגמלאות) וכן תחושב תקופת ביצוע תורנויות החוץ במוסד ממשלתי (אם ביצעה לפחות שלוש תורנויות בחודש ברצף של עבודה) וכך למעשה תוכל הרופאה לקבל את מענק יובל בעת פרישתה.